Το σημερινό παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα αντιμετωπίζει δύο μεγάλες προκλήσεις: το πώς θα διασφαλίσει την προσφορά αξιόπιστης και προσιτής ενέργειας και το πώς αυτή θα μετασχηματιστεί, τάχιστα, σε χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα, αποδοτική και περιβαλλοντικά αβλαβή ενεργειακή τροφοδοσία 

Με το εμπεριστατωμένο και κατατοπιστικό βιβλίο του, ο Michael Bradshaw διερευνά τις βασικές πτυχές του διλήμματος στο οποίο καλείται να απαντήσει το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό εξελίσσεται στις κυριότερες περιοχές και χώρες του πλανήτη.

Το βιβλίο ξεκινά με τη χαρτογράφηση της εξέλιξης του σημερινού παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος, διερευνώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του, με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και τη σχέση που συνδέει την ενέργεια, την οικονομική ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια παρέχουν εις βάθος αναλύσεις των τεσσάρων διακριτών παγκόσμιων ενεργειακών διλημμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου: την πρόκληση της διατήρησης της ευημερίας και της απανθρακοποίησης των ενεργειακών υπηρεσιών, στις οικονομίες υψηλής εντάσεως ενέργειας του ανεπτυγμένου κόσμου, την κληρονομιά που άφησαν πίσω τους οι κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες και τις συνέπειες της απελευθέρωσης στον μετασοσιαλιστικό κόσμο. Επίσης, την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και την αύξηση των εκπομπών ρύπων που συνδέονται με τις αναδυόμενες χώρες και, τέλος, την εκστρατεία που έχει αναληφθεί για την παροχή καθολικής πρόσβασης σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, κατά τρόπο που να είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά, βιώσιμη.

Αναγνωρίζοντας τις δομές διακυβέρνησης και τις διαθέσιμες επιλογές στη χάραξη της πολιτικής για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ενεργειακού διλήμματος, το βιβλίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα είναι  «ευαίσθητη», στα περιφερειακά ζητήματα, μπορεί να συγκεράσει αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς και τις ανάγκες όλων όσοι αντιμετωπίζουν, σήμερ, διαφορετικές ενεργειακές προκλήσεις ανά τον πλανήτη.

Ο Michael Bradshaw είναι καθηγητής Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Το 2014 ανέλαβε και τη θέση του Καθηγητή Παγκόσμιας Ενέργειας στο Warwick Business School