Η κατασκευαστική J&P (Overseas) Limited κατέθεσε στα δικαστήρια της έδρας της στο Γκέρνσεϊ (Guernsey) αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Ιωάννου, ενημέρωσε την J&P-ΑΒΑΞ ότι η κατασκευαστική J&P (Overseas) Limited, στην οποία κατέχει την θέση αντικαταστάτη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κατέθεσε στα δικαστήρια της έδρας της στο Γκέρνσεϊ (Guernsey) αίτηση για υπαγωγή της J&P (Overseas) Limited σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διοίκηση της J&P-ΑΒΑΞ εκτιμά ότι η αναφερόμενη εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τις υφιστάμενες εργασίες και μελλοντικές προοπτικές της. Οι σχέσεις μεταξύ της J&P-ΑΒΑΞ και J&P (Overseas) Limited περιορίζονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες συνεργασίες σε κατασκευαστικές κοινοπραξίες στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου για τις οποίες λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τράπεζες και πελάτες, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των σχετικών συμβολαίων.

Σημειώνεται ότι η εγκριθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της J&P-ΑΒΑΞ δεν επηρεάζεται και συνεχίζεται απρόσκοπτα.