Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Δεν υπάρχει νέα αλλαγή του σχεδίου όδευσης των πυλώνων της ΔΕΗ που βρίσκονται κοντά στην κοινότητα Δήμητρα του δήμου Γορτυνίας, λόγω του έντονου γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής. «Δεδομένου ότι η γραμμή μεταφοράς χωροθετείται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τον οικισμό Δήμητρα, καθώς και ότι τηρούνται οι υφιστάμενοι κανόνες, δεν υφίσταται απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία»

Αυτό ανέφερε προχθές Δευτέρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνο Βλάση και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Οι συγκεκριμένοι πυλώνες αποτελούν μέρος του συνόλου των πυλώνων που φέρουν τη γραμμή μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kv, η οποία θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με το σύστημα 400 kv στην Αιτωλοακαρνανία. Η συγκεκριμένη γραμμή μεταφοράς είναι τμήμα της σχεδιαζόμενης επέκτασης του συστήματος της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας προς την Πελοπόννησο και η υλοποίησή της έχει ως βασικούς στόχους:

  • Την επίλυση προβλημάτων τάσεων και επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο και την εξασφάλιση της δυνατότητας αξιόπιστης τροφοδότησης των ηλεκτρικών φορτίων της περιοχής.
  • Την απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 811 MW στη Μεγαλόπολη.
  • Τη δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Πελοπόννησο.

Η περιοχή της Πελοποννήσου έχει χαρακτηρισθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως «κορεσμένη» (απόφαση 699/2012), με συνέπεια να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, έως την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων, τα οποία θα επιτρέψουν την αύξηση της ικανότητας διακίνησης ηλεκτρικής ισχύος από και προς την Πελοπόννησο.  Σε κάθε περίπτωση, στην ΡΑΕ έχουν υποβληθεί από επενδυτές αιτήσεις για άδεια παραγωγής ενέργειας από αιολικά στην Πελοπόννησο, οι οποίες αφορούν σε 1.586,7 μεγαβάτ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΡΑΕ, έως το τέλος του έτους θα έχουν αξιολογηθεί όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν για την Πελοπόννησο.

Σχετικά με τη γραμμή μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης της Πελοποννήσου, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την υπ’ αριθμό 172867/23.5.2014 Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τον Οκτώβριο του 2015, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε φάκελο τροποποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), για την περαιτέρω απομάκρυνση της γραμμής μεταφοράς από την περιοχή της κοινότητας Δήμητρα, με τη μετατόπιση 15 πυλώνων δυτικότερα του οικισμού. Έτσι, η απόσταση από τον πλησιέστερο στον οικισμό πυλώνα θα ήταν περίπου 400 μέτρα. «Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ύπαρξη περιοχών ανθρωπογενούς δραστηριότητας, προέκυψε όχι μια απλή μετατόπιση των πυλώνων 192 και 193 προς τα δυτικά, αλλά μία εκτεταμένη παραλλαγή της αδειοδοτημένης γραμμής μεταφοράς μήκους 5.200 μέτρων. Οι πυλώνες 192 και 193 δεν προβάλλονται στον ορίζοντα και δεν είναι ευκόλως διακριτοί, ενώ ο πυλώνας 194 προβάλλεται στον ορίζοντα. Οι παραπάνω πυλώνες για τη μείωση τυχόν οπτικής όχλησης δύναται να βαφτούν στο χρώμα του περιβάλλοντος χώρου με σκοπό την ελαχιστοποίησής της. Στις 27.7.2016 εκδόθηκε η νέα ΑΕΠΟ, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη όδευση δεν επιδέχεται περαιτέρω μετατόπιση για τεχνικούς λόγους, λόγω του έντονου ανάγλυφου της περιοχής», επισημαίνει στην απάντησή του ο κ. Σταθάκης.

Όπως τονίζει ο υπουργός, στην ΑΕΠΟ λαμβάνεται μέριμνα για την έκθεση του κοινού στα μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και «ορίζεται ρητά ότι ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και οι στάθμες αναφοράς της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας». Προβλέπεται η υποχρέωση για συνεχείς, συστηματικές μετρήσεις της στάθμης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με τη χρήση ειδικών οργάνων, καθώς και για την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ΑΔΜΗΕ, οι ανησυχίες των κατοίκων σχετίζονται με πιθανές βιολογικές επιδράσεις των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων, οι οποίες, όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, είναι εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας, στα 50 Hz που είναι η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος.