Ο συνολικός παγκόσμιος στόλος δεξαμενόπλοιων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ανερχόταν  σε 511 πλοία στο τέλος του 2017, κάτι  που συνιστά ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 6,9% σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ομάδας Εισαγωγέων LNG (GIIGNL)

Ο συνολικός αριθμός των σκαφών μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ανερχόταν στα 478 πλοί στο τέλος του 2016. Το 2017, ο στόλος περιελάμβανε 28 πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) και 38 σκάφη με χωρητικότητα χαμηλότερη  των 50.000 κυβικών μέτρων.

Η συνολική ναυτιλιακή χωρητικότητα στα τέλη του περασμένου έτους ήταν περίπου 73,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, περισσότερα, δηλαδή,  από τα 69,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2016. Επίσης, η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα των πλοίων  που θεωρούνται πως είναι ενεργά, ανήλθε σε 69,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Το 2017, η μέση τιμή ναύλωσης spot για ένα πλοίο μεταφοράς  LNG χωρητικότητας 160.000 κυβικών μέτρων ανερχόταν σε 46.058 δολάρια την ημέρα, σε σύγκριση με το μέσο όρο των 33.528 δολαρίων ημερησίως το 2016. Καταγράφηκαν δεκαεννέα νέες παραγγελίες ναυπήγησης πλοίων, συμπεριλαμβανομένων έξι FSRU και πέντεσκαφών χωρητικότητας κάτω των 50.000 κυβικών μέτρων, σε σύγκριση με τις 10 νέες παραγγελίες  που καταγράφηκαν  το 2016.

Στο τέλος του 2017, το βιβλίο παραγγελιών περιελάμβανε 120 πλοία, εκ των οποίων τα 109 ήταν χωρητικότητας άνω των 50.000 κυβικών μέτρων. Ακόμη, εβδομήντα δύο πλοία είχαν προγραμματιστεί για παράδοση το 2018.

(Anadolu Agency, 14/06/2018)