ΛΑΓΗΕ: Αναλογική Επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφαλείας Εφοδιασμού στους Παραγωγούς

ΛΑΓΗΕ: Αναλογική Επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφαλείας Εφοδιασμού στους Παραγωγούς
energia.gr
Πεμ, 17 Μαΐου 2018 - 14:30

Την ανάρτηση των ειδικών ενημερωτικών σημειωμάτων για το ποσό επιστροφής του Μεταβατικού Τέλους Ασφαλείας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ο ΛΑΓΗΕ.

Βάσει του προσωρινού ισοσκελισμού του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφαλείας Εφοδιασμού από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), επιστρέφεται αναλογικά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συνολικό ποσό ύψους 3.211.464,13 € για το έτος 2016 και συνολικό ποσό ύψους 6.284.729,43 € για το έτος 2017.

Τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα που αναγράφουν το αντίστοιχο ποσό επιστροφής ΜΤΑΕ ανά παραγωγό για το έτος 2016 (τα ονόματα των αρχείων αυτών καταλήγουν σε _k) και για το έτος 2017 (τα ονόματα των αρχείων αυτών καταλήγουν σε _l) αναρτήθηκαν μαζί με τα ενημερωτικά σημειώματα μηνός Απριλίου 2018.

Σημειώνεται ότι για τα εν λόγω Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα επιστροφής ΜΤΑΕ δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού από τους Παραγωγούς.