Η Δέλτα Τεχνική διαθέτει 32 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του κλιματισμού. Εισάγει, μελετά κι εγκαθιστά τα πλέον αξιόπιστα και ποιοτικά μηχανήματα, με γνώμονα πάντα την εξοικονόμηση ενέργειας. Αντίστοιχα, στα φωτοβολταϊκά αναλαμβάνει την ευθύνη ολόκληρης της κατασκευής Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων "με το κλειδί στο χέρι" (turn-key), μικρής η μεγάλης κλίμακας.

Η Δέλτα Τεχνική διαθέτει 32 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του κλιματισμού. Εισάγει, μελετά κι εγκαθιστά τα πλέον αξιόπιστα και ποιοτικά μηχανήματα, με γνώμονα πάντα την εξοικονόμηση ενέργειας. Αντίστοιχα, στα φωτοβολταϊκά αναλαμβάνει την ευθύνη ολόκληρης της κατασκευής Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων "με το κλειδί στο χέρι" (turn-key),
μικρής η μεγάλης κλίμακας.

Η εταιρεία διαθέτει παρουσία και στις ΑΠΕ εν γένει , καθώς συγκεντρώνει και παρέχει σε ενδιαφερόμενους επενδυτές όλη την απαραίτητη εμπειρία, αξιοπιστία και γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή ανάπτυξη και υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. όλων των τεχνολογιών.