Με τις δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, η ELPEDISON δεσμεύεται σε μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογία παραγωγής συνδυασμένου κύκλου, που χρησιμοποιείται και στις δύο μονάδες διασφαλίζει την πλέον αποτελεσματική χρήση των ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας απόδοση της τάξης του 56%.
Με τις δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, η ELPEDISON δεσμεύεται σε μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογία παραγωγής συνδυασμένου κύκλου, που χρησιμοποιείται και στις δύο μονάδες διασφαλίζει την πλέον αποτελεσματική χρήση των ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας απόδοση της τάξης του 56%.
Οι προτεραιότητες της εταιρείας είναι:
  • Η παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των πιο προηγμένων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών
  • Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας
  • Η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε και εργαζόμαστε καθημερινά
  • Η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων αλλά και των συνεργατών μας
  • Η υγιής και μακροπρόθεσμη εταιρική μας ανάπτυξη