Η Interklima σχεδιάζει και παράγει μια εκτεταμένη σειρά εξοπλισμού συστημάτων κλιματισμού, που περιλαμβάνει Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες διαχείρισης αέρα, Αερόψυκτους Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας, Αυτόνομες Αερόψυκτες Κλιματιστικές Μονάδες διαχείρισης αέρα και γενικά μια πληθώρα προϊόντων για εμπορικές, βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές άνεσης ή παραγωγικής διαδικασίας.

Η Interklima σχεδιάζει και παράγει μια εκτεταμένη σειρά εξοπλισμού συστημάτων κλιματισμού, που περιλαμβάνει Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες διαχείρισης αέρα, Αερόψυκτους Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας, Αυτόνομες Αερόψυκτες Κλιματιστικές Μονάδες διαχείρισης αέρα και γενικά μια πληθώρα προϊόντων για εμπορικές, βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές άνεσης ή παραγωγικής διαδικασίας.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO από το 1995 και από το 2003 συμμορφώνεται με τις οδηγίες κατά ISO 9001:2000, ενώ το 2008 πιστοποιήθηκε από τη Eurovent για τη σειρά MD Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων.

Η Interklima προσφέρει λύσεις υψίστης ποιότητας βασισμένες στην συνεργασία πολυάριθμων ινστιτούτων πιστοποίησης, οι οποίες λύσεις προσαρμόζονται άριστα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες κάθε πελάτη της.