Η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά το 1952. Tο Φεβρουάριο του 1996 δημιουργείται η Carrier Ελλάς Κλιματισμού Α.Ε και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διανομή και τη μετά την πώληση υπηρεσιών, των προϊόντων κλιματισμού Carrier, Toshiba, Totaline.

Η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά το 1952. Tο Φεβρουάριο του 1996 δημιουργείται η Carrier Ελλάς Κλιματισμού Α.Ε και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διανομή και τη μετά την πώληση υπηρεσιών, των προϊόντων κλιματισμού Carrier, Toshiba, Totaline. Παράλληλα, αρχίζει τη δραστηριότητα της στις Βαλκανικές χώρες ανοίγοντας γραφεία στη Ρουμανία & τη Βουλγαρία. Το 2009, η επωνυμία της εταιρείας μετατρέπεται σε Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιματισμού Α.Ε. με την οποία δηλώνεται το σύνολο της περιοχής που δραστηριοποιείται.

To 2011, η Carrier στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, εντάσσει τη διανομή προϊόντων Carrier, Toshiba, Totaline και των μετά την πώληση υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια στην ήδη υπάρχουσα κοινοπραξία AHI Carrier FZC και η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει σε AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε.

Σκοπός της εταιρείας είναι να δημιουργεί ένα άνετο και παραγωγικό περιβάλλον όποιες και αν είναι οι κλιματολογικές συνθήκες προσφέροντας λύσεις που εξασφαλίζουν εσωτερικό αέρα υψηλής ποιότητας.