Η Βιοσώλ διαθέτει πολυετή παρουσία στην αγορά της χώρας μας, καθώς ήδη πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργούσε ως σωληνουργεία. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Βιοσώλ επέκτεινε τις δραστηριότητές της μέσα και από συνεργασίες με άλλους ομίλους και σήμερα παρέχει ανεπτυγμένα προϊόντα και υπηρεσίες στη θέρμανση, στον κλιματισμό, στην ηλιοθερμία, στα φωτοβολταϊκά και σε άλλους τομείς.

Η Βιοσώλ διαθέτει πολυετή παρουσία στην αγορά της χώρας μας, καθώς ήδη πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργούσε ως σωληνουργεία. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Βιοσώλ επέκτεινε τις δραστηριότητές της μέσα και από συνεργασίες με άλλους ομίλους και σήμερα παρέχει ανεπτυγμένα προϊόντα και υπηρεσίες στη θέρμανση, στον κλιματισμό, στην ηλιοθερμία, στα φωτοβολταϊκά και σε άλλους τομείς.

 

Από το 2005 η Βιοσώλ έχει αρχίσει την ανάπτυξη δικτύου συνεργαζομένων καταστημάτων ειδών θέρμανσης και κλιματισμού με σκοπό την ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας καθώς και την δημιουργία πιο σταθερών συνεργασιών με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.