Η εταιρία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι Ελληνική Εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 1986 με έδρα τη Φλώρινα. Κύρια δραστηριότητατης εταιρίας είναι η εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων.

Η εταιρία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι Ελληνική Εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 1986 με έδρα τη Φλώρινα. Κύρια δραστηριότητατης εταιρίας είναι η εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων.

Η εταιρεία έχει εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία σειρά έργων σε λιγνιτωρυχεία και σήμερα είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείων με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό. Οι κύριοι στόχοι σε κάθε έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι η έγκαιρη αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση, η ασφάλεια των εργασιών εκμετάλλευσης και η βελτιστοποίηση της παραγωγής σε κάθε φάση της με σεβασμό στο περιβάλλον και κοινωνική ευαισθησία.

Δραστηριότητα στο Ν. Φλώρινας.

Από την έναρξη της λειτουργίας του Α.Η.Σ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ η εταιρεία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. εκτελούσε εργολαβικά κατά αποκλειστικότητα όλες τις εργασίες που ήταν απαραίτητες για την τροφοδοσία του σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και από τον Αύγουστο του 2004 σε ποσοστό 100% με απόλυτη επιτυχία.

Η ΜΕ.ΤΕ. Α.Ε., ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στο Ν. Φλώρινας, συμβάλλει και προσφέρει στην περιοχή αυτό που γνωρίζει και εφαρμόζει από τη σύστασή της και το οποίο αποτελεί και το δεδηλωμένο σκοπό και όραμα της Εταιρίας δηλαδήεργασία και ανάπτυξη με σεβασμό στους εργαζομένους, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.

Η Εταιρία, 26 χρόνια από την ίδρυσή της (1986), συνειδητά διατηρεί την έδρα της στη Φλώρινα και συμμετέχει ενεργά στο οικονομικό γίγνεσθαι της περιοχής. Ενδεικτικά, την περίοδο Δεκέμβριο 2002 μέχρι τον Ιούλιο 2009 έχει καταβάλλει 24.250.215 ευρώ σε φόρους-τέλη στη Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και 7.418.350 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές και περισσότερα από 400.000 ευρώ σε χορηγίες, δωρεές και έργα στην περιοχή. Η Εταιρία από τον Ιανουάριο του 2010 πληρώνει την έκτακτη εισφορά (425.000 ευρώ) που επιβλήθηκε στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης.

Δραστηριότητα στο Ν. Κοζάνης

Η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε, ως μισθώτρια Εταιρία, το δημόσιο λιγνιτωρυχείο Προσηλίου που βρίσκεται στα Σέρβια Ν. Κοζάνης, από το οποίο εξόρυξε για την κάλυψη των αναγκών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» και της ΔΕΗ Α.Ε. συνολικά 571.820 τόνους λιγνίτη αρίστης ποιότητας. Η εταιρεία απασχόλησε στο ορυχείο περίπου 100 άτομα σε μόνιμη βάση και κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των προβλεπομένων μισθωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκμετάλλευση του ορυχείου Προσηλίου ήταν εξαιρετικά δυσχερής (σχέση εκμετάλλευσης 16:1) και ότι τα λιγνιτικά αποθέματά του εξοφλήθηκαν τον Δεκέμβριο 2008. Στην παρούσα φάση η εκμετάλλευση του λινιγνιτωρυχείου συνεχίζεται στο όμορο λιγνιτωρυχείο, Ο.Π. 63 το οποίο και έχει μισθώσει από την ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο.Ε..

Δραστηριότητα εκτός Ελλάδας

Η Εταιρία μέσω θυγατρικής της (100% ΜΕΤΕ Α.Ε.) στη FYROM με έδρα στα Μπίτολα ανέλαβε το 2007 την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Star Rudnik, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη Κίτσεβο από το οποίο και τροφοδότησε, με περισσότερο από 1.200.000 τόνους τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Οσλομέι ισχύος 130MW. Σήμερα η Εταιρία σήμερα πραγματοποιεί έρευνα αγοράς σε χώρες των Βαλκανίων για τον εντοπισμό και αξιολόγηση έργων που έχουν ενδιαφέρον για αυτή. Ήδη διευρύνοντας τις μεταλλευτικές της δραστηριότητες έχει αναλάβει έργο φόρτωσης, μεταφοράς, απόθεσης στείρων υλικών και κυρίως το έργο της επιλεκτικής φόρτωσης, μεταφοράς μεταλλεύματος καθώς και τη συντήρηση οδικού δικτύου στο μεταλλείο νικελίου της FENI (CUNICO) στην περιοχή Kavadarci της FYROM και για το έτος 2012 (μέχρι 30/09/2012) οι εργασίες ανέρχονται σε 1.000.000.