Η Fulgor - Ελληνική Εταιρία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε.,κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της παραγωγής καλωδίων στην Ελλάδα ενώ θεωρείται μία από τις πλέον δυναμικές Εταιρίες του χώρου της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρία προμηθεύει την παγκόσμια αγορά με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων και ποιοτικά προηγμένων προϊόντων.

Η Fulgor - Ελληνική Εταιρία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε.,κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της παραγωγής καλωδίων στην Ελλάδα ενώ θεωρείται μία από τις πλέον δυναμικές Εταιρίες του χώρου της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρία προμηθεύει την παγκόσμια αγορά με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων και ποιοτικά προηγμένων προϊόντων.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρίας εκτείνονται σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο 190 περίπου στρεμμάτων στο Σουσσάκι Κορινθίας και αποτελούν το μεγαλύτερο βιομηχανικό συγκρότημα του κλάδου στην Ελλάδα. Η εταιρία κατατάσσεται παράλληλα σε ένα από τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα βιομηχανικά συγκροτήματα του κλάδου της Ευρώπης.

Σκοπός της Fulgor A.E.είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων που τυχόν προκαλούν οι δραστηριότητες και τα προϊόντα της στο περιβάλλον.