Η εταιρεία ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των υγραερίων και είναι αμιγώς ελληνική. Με έδρα το ακριτικό νησί της Καλύμνου στηρίζει ενεργειακά επιχειρήσεις και νοικοκυριά στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και όχι μόνο.

Η εταιρεία ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των υγραερίων και είναι αμιγώς ελληνική. Με έδρα το ακριτικό νησί της Καλύμνου στηρίζει ενεργειακά επιχειρήσεις και νοικοκυριά στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και όχι μόνο.

 

Προσφέρει υπηρεσίες στον αγροτικό, οικιακό, τουριστικό, βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα, καθώς το υγραέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση αποθηκών, τη λειτουργία μηχανικού εξοπλισμού, την παραγωγή τροφίμων, την δημιουργία ατμού, το στέγνωμα χρωμάτων εκτύπωσης, σε κλιβάνους θέρμανσης, ως καύσιμο σε περονοφόρα οχήματα και σε πολλές άλλες εφαρμογές. Επίσης, η ΝΗΣΟΓΚΑΖ παρέχει και υγραέριο κίνησης μέσω πρατηρίου που διαθέτει στην Κάλυμνο.