Ξεκίνησε από 1ης Απριλίου η περίοδος της πρώτης περιβαλλοντικής δήλωσης στην Κίνα, βάσει του νόμου που προβλέπει ότι εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί υπόκεινται κατά περίπτωση σε φόρους για πρόκληση ηχορρύπανσης, μόλυνση του αέρα και των υδάτων, καθώς για την παραγωγή στερεών αποβλήτων.

Ξεκίνησε από 1ης Απριλίου η περίοδος της πρώτης περιβαλλοντικής δήλωσης στην Κίνα, βάσει του νόμου που προβλέπει ότι εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί υπόκεινται κατά περίπτωση σε φόρους για πρόκληση ηχορρύπανσης, μόλυνση του αέρα και των υδάτων, καθώς για την παραγωγή στερεών αποβλήτων.

Ειδικοί πιστεύουν ότι ο φόρος αυτός δίνει στις εταιρείες ένα κίνητρο να μειώσουν τις εκπομπές και να αναβαθμίσουν την τεχνολογία παραγωγής, καθώς ο μηχανισμός τους χρεώνει με βάση την ποσότητα των εκλυόμενων ρύπων. Υπάρχουν όμως και κάποιες εταιρείες οι οποίες, επειδή προσαρμόζονται στα μέτρα καλούνται να πληρώσουν, μειωμένο φόρο.

Σε εθνικό επίπεδο, πάνω από 260.000 εταιρίες έχουν αρχίσει να πληρώνουν τον περιβαλλοντικό φόρο, ο οποίος ισχύει μόνο για εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο πρώτος φόρος της Κίνας σχεδιασμένος με σαφήνεια για την προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος στοχεύει να συμβάλει στην καθιέρωση ενός «πράσινου» χρηματοπιστωτικού και φορολογικού συστήματος και να προωθήσει τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Η καθιέρωση του συγκεκριμένου φόρου τερματίζει το «τέλος απόρριψης ρυπαντικών ουσιών», τον οποίο η Κίνα εισπράττει εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Οι εταιρείες μπορούν να πληρώνουν τον περιβαλλοντικό φόρο μαζί με τη δήλωση εταιρικού φόρου.

«Ο φόρος προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελεί απλή πηγή κρατικών εσόδων. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση μιας πράσινης Κίνας» λέει στο πρακτορείο Xinhua ο Φαν Γιονγκ, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου.