Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Ρεκόρ δεκαετίας σημειώνεται στη ζήτηση φυσικού αερίου προοιωνίζοντας τις θετικές προοπτικές της αποκρατικοποίησης των εταιριών ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ.

Ρεκόρ δεκαετίας σημειώνεται στη ζήτηση φυσικού αερίου προοιωνίζοντας τις θετικές προοπτικές της αποκρατικοποίησης των εταιριών ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ.

Οι επενδυτές που θα αποκτήσουν τα πλειοψηφικά πακέτα των δύο εταιριών (σ.σ. για τη δεύτερη η κυβέρνηση εξετάζει και εναλλακτικά σενάρια) αναμένεται να έχουν σημαντικά έσοδα καθώς στην εγχώρια αγορά βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια επέκτασης της χρήσης του καυσίμου, ενώ την ίδια στιγμή δρομολογείται και η αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων. Το αποτέλεσμα, είναι να ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΦΑ η ζήτηση για το 2017 σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση. Ανέβηκε κατά 21% και οι ποσότητες που διακινήθηκαν από τις εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν σε 4.642.869.559 Νm3 (κυβικά μέτρα) έναντι 3.835.318.225 Νm3 το 2016.

Σε όρους ενέργειας διακινήθηκαν 12 53.570.256.134 kWh (κιλοβατώρες) φυσικού αερίου έναντι 44.419.901.361 kWh της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,6%. Η διαφορά στην ποσοστιαία αύξηση που παρατηρείται σε όρους ενέργειας οφείλεται στη μικρότερη μέση θερμογόνο δύναμη του φυσικού αερίου το 2017 σε σχέση με το 2016. Σημειώθηκε επίσης το 2017 αύξηση της πραγματοποιηθείσας αιχμής κατά 20,33% (23.580.220 Nm3/d - κ.μ. ημερησίως έναντι 19.596.897 Nm3/d το 2016).

 

Ποιοι ανέβασαν τη ζήτηση

Ο ΔΕΣΦΑ αναλύοντας την αυξητική τάση από το έτος 2016 στο 2017 σε κατηγορίες, συμπεραίνει ότι "η τάση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αύξηση ίση με 18,06% που παρουσίασε ο τομέας των ηλεκτροπαραγωγών, ο οποίος αποτελεί το 66,8% της συνολικής κατανάλωσης του 2017. Οι καταναλώσεις από τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου (μικρή βιομηχανία και οικιακοί και εμπορικοί καταναλωτές – αποτέλεσαν το 19,5% της συνολικής κατανάλωσης του 2017) ανέβηκαν κατά 10,05%, ενώ η μεγάλη βιομηχανία (καταναλωτές συνδεδεμένοι απ’ ευθείας με το δίκτυο μεταφοράς πλην ηλεκτροπαραγωγών – αντιστοιχούσαν στο 13,7% της συνολικής κατανάλωσης του 2017) ανέβασε την κατανάλωση κατά 64,90%.

Μέρος της αύξησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου από ηλεκτροπαραγωγούς και από τα δίκτυα διανομής οφείλεται στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που σημειώθηκαν στην αρχή του έτους. Πέραν των καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, "σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε κατά τον τελευταίο μήνα του 2016 εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης στην παραγωγή ενέργειας που προκλήθηκε από τη θέση εκτός λειτουργίας πολλών πυρηνικών εργοστασίων της Γαλλίας, κάτι που είχε επίδραση σε όλη την Ευρώπη. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια υποκατέστησε τις εισαγωγές και οδήγησε και σε σημαντική άνοδο των εξαγωγών".

Η τάση αυτή ήταν εμφανής και στην αρχή του έτους 2017 και οδήγησε στην αιχμή ζήτησης που καταγράφηκε στις 12 Ιανουαρίου του 2017.

 

Σημάδια της ανάπτυξης

Το 2017, το μερίδιο του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε σε 31,5% από 26,6% το 2016. Επί πλέον όμως, αυξήθηκε και η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε 52,04 TWh (Τεραβατώρες) από 51,24 TWh το 2016 (αύξηση κατά 1,56%).

Η άνοδος της βιομηχανικής κατανάλωσης, τάση που εμφανίζεται ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2016, σταθερή και ομοιόμορφα κατανεμημένη καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017.

Στα δίκτυα διανομής, η αρνητική πορεία κατανάλωσης που παρατηρήθηκε το 2016 αντιστράφηκε κατά το 2017 με αύξηση κατά 10,05%, γεγονός που οφείλεται, πέραν των αντίξοων καιρικών συνθηκών κατά τους πρώτους μήνες του έτους, και στην αύξηση των ενεργών συνδέσεων. "Η αύξηση των καταναλώσεων στον τομέα της μεγάλης βιομηχανίας και των δικτύων διανομής μπορεί να θεωρηθεί και μια ένδειξη της αρχόμενης οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας", σχολιάζει ο ΔΕΣΦΑ.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου προήλθαν το 2017 κατά 58,76% από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (έναντι 64,82% το 2016), κατά 12,39% από τα ελληνοτουρκικά σύνορα (έναντι 15,83% το 2016) και κατά το υπόλοιπο 28,85% ως υγροποιημένου φυσικό αέριο από τη Ρεβυθούσα (έναντι 19,35% το 2016). Το 2017 εκφορτώθηκαν 30 φορτία ΥΦΑ (έναντι 18 το 2016). Παρατηρείται δηλαδή μια σημαντική αύξηση του μεριδίου του ΥΦΑ στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου.

 

(euro2day.gr)