Τα κέρδη της Royal Dutch Shell το τελευταίο τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε περίπου $ 3 δισ., σημειώνοντας αύξηση 199% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Τα κέρδη της Royal Dutch Shell το τελευταίο τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε περίπου $ 3 δισ., σημειώνοντας αύξηση 199% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Τα κέρδη το τελευταίο τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε περίπου $ 1 δισ.

Τα συνολικά ετήσια κέρδη για το 2017 αυξήθηκαν επίσης κατά 242%, σε $ 12 δισ., σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των $ 3,5 δισ. του 2016.

«Τα συνολικά ετήσια κέρδη επωφελήθηκαν κυρίως από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και LNG, τις βελτιωμένες επιδόσεις διύλισης και την υψηλότερη παραγωγή από νέα πεδία, η οποία αντιστάθμισε τον αντίκτυπο τόσο των μειώσεων της απόδοσης σε άλλα πεδία, όσο και των αποεπενδύσεων», ανέφερε η εταιρεία.

Η Shell εμφάνισε ταμειακές ροές $ 7,3 δισ. από τις δραστηριότητές της κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, έναντι $ 9,2 δισ. το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Το 2017, οι συνολικές ετήσιες ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ανήλθαν σε $ 35,6 δισ. έναντι $ 20,5 δισ. για ολόκληρο το έτος 2016.

«Το 2017 ήταν ένα έτος ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για τη Shell. Ένα έτος μετασχηματισμού, στο οποίο δείξαμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να υλοποιήσουμε ένα επενδυτικό σχέδιο παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε ο CEO της Shell, Ben van Beurden.