Σε πώληση 2.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 10.875.000 ευρώ προέβη σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και μέτοχος της "ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή", κ. Γεώργιος Περιστέρης

Σε πώληση 2.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 10.875.000  ευρώ προέβη σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και μέτοχος της "ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή", κ. Γεώργιος Περιστέρης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή έγινε στο πλαίσιο διάθεσης συνολικά 12.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιωτική τοποθέτηση δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Μετά την ως άνω συναλλαγή ο κ. Γεώργιος Περιστέρης κατέχει πλέον στην εταιρεία "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε."  24.481.012 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 22,3950%  έναντι ποσοστού 24,6820% πριν τη συναλλαγή.