Οι ψηφιακές τεχνολογίες αναμένεται να μετασχηματίσουν το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες, καθιστώντας το περισσότερο συνδεδεμένο, αξιόπιστο και βιώσιμο. Αυτό θα έχει βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στη ζήτηση, όσο και στην προσφορά ενέργειας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Digitalization & Energy του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αναμένεται να μετασχηματίσουν το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες, καθιστώντας το περισσότερο συνδεδεμένο, αξιόπιστο και βιώσιμο. Αυτό θα έχει βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στη ζήτηση, όσο και στην προσφορά ενέργειας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Digitalization & Energy του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).

Σε αυτή την πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της ψηφιοποίησης και της ενέργειας, ο IEA αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση μετασχηματίζει τα ενεργειακά συστήματα. Από την ανάπτυξη των συνδεδεμένων συσκευών στο σπίτι, στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής και την έξυπνη κινητικότητα, οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ολοένα και περισσότερο τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο κατά τον οποίο καταναλώνεται η ενέργεια.

Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο νοικοκυριά και 11 δισεκατομμύρια έξυπνες συσκευές είναι δυνατό να συμμετέχουν σε διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040, χάρη σε έξυπνες συσκευές μέτρησης και συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό θα επέτρεπε στα σπίτια να αλλάζουν το χρόνο και τα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας που αντλούν από το δίκτυο. Οι λύσεις με γνώμονα τη ζήτηση - στους τομείς των κτιρίων, της βιομηχανίας και των μεταφορών - θα μπορούσαν να προσφέρουν ευελιξία της τάξης των 185 GW και να αποτρέψουν δαπάνες ύψους $ 270 δισ. σε νέες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έκθεση του IEA διαπιστώνει ότι με τη βοήθεια έξυπνων θερμοστατών, έξυπνου φωτισμού και άλλων ψηφιακών εργαλείων, τα κτίρια θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρήση ενέργειας κατά 10%, χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Εν τω μεταξύ, οι τεράστιες ποσότητες δεδομένων, η πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα και η ταχεία πρόοδος στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση επιτρέπουν την υιοθέτηση νέων εφαρμογών και επιχειρηματικών μοντέλων σε όλους τους τομείς του ενεργειακού συστήματος, από τα αυτόνομα αυτοκίνητα και τη διαμοιρασμένη κινητικότητα μέχρι την τρισδιάστατη εκτύπωση και τις συνδεδεμένες συσκευές.

Ο ίδιος μετασχηματισμός λαμβάνει χώρα στο πώς παράγεται η ενέργεια - από έξυπνα πετρελαϊκά πεδία έως διασυνδεδεμένα δίκτυα και αυξανόμενη ανανεώσιμη ενέργεια. Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενσωμάτωση υψηλότερων μεριδίων πολλαπλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο μέσω καλύτερης προσαρμογής της ζήτησης ενέργειας στα ηλιακά και αιολικά συστήματα. Οι τομείς ενεργειακού εφοδιασμού μπορούν επίσης να κερδίσουν από την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, καθώς και από τη βελτίωση της ασφάλειας για τους εργαζομένους.

«Η ψηφιοποίηση αμβλύνει τα όρια μεταξύ προσφοράς και ζήτησης», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, δρ. Fatih Birol. «Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού, αλλά τελικά θα επηρεαστούν όλοι οι τομείς τόσο της προσφοράς, όσο και της ζήτησης ενέργειας - τα νοικοκυριά, οι μεταφορές και η βιομηχανία».

Παράλληλα με τις ευκαιρίες αυτές, η ψηφιοποίηση εγείρει νέους κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς και αποσταθεροποίησης των αγορών, των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Ενώ η ανάπτυξη της «Διασυνδεδεμένης Τάξης Πραγμάτων» μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες, αυξάνει επίσης το φάσμα των ενεργειακών στόχων για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τέτοιες επιθέσεις είχαν περιορισμένο αντίκτυπο μέχρι στιγμής, αλλά πλέον γίνονται φθηνότερες και πιο εύκολο να οργανωθούν.

Για να βοηθήσει στην κατανόηση και τη διαχείριση αυτής της ταχέως εξελισσόμενης νέας πραγματικότητας, η έκθεση καταλήγει σε 10 συστάσεις πολιτικής, καθώς η ορθή πολιτική και ο σχεδιασμός της αγοράς θα είναι καθοριστικής σημασίας για την καθοδήγηση ενός ψηφιακά ενισχυμένου ενεργειακού συστήματος προς μία κατεύθυνση περισσότερο αποτελεσματική, ασφαλέστερη, περισσότερο προσβάσιμη και βιώσιμη.