Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεδρίασή του στο Στρασβούργο στις 12 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε νέους κανόνες συνεργασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Μια χώρα της ΕΕ που αντιμετωπίζει μια επείγουσα έλλειψη φυσικού αερίου μπορεί πλέον να ενεργοποιήσει τη διασυνοριακή βοήθεια των γειτόνων της, σύμφωνα με τον κανονισμό που εγκρίθηκε με 567 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 23 αποχές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεδρίασή του στο Στρασβούργο στις 12 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε νέους κανόνες συνεργασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Μια χώρα της ΕΕ που αντιμετωπίζει μια επείγουσα έλλειψη φυσικού αερίου μπορεί πλέον να ενεργοποιήσει τη διασυνοριακή βοήθεια των γειτόνων της, σύμφωνα με τον κανονισμό που εγκρίθηκε με 567 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 23 αποχές.

«Ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα των σχεδιασμών έκτακτης ανάγκης και της πρόληψης των κρίσεων και θα καταστήσει τις συμβάσεις για φυσικό αέριο πιο διαφανείς», δήλωσε ο εισηγητής Jerzy Buzek από την Πολωνία.

«Η παροχή επαρκούς αερίου για τα νοικοκυριά, η θέρμανση και οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία, έχουν προτεραιότητα. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό αλληλεγγύης και να καλέσει άλλα κράτη μέλη να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής κρίσης, ανέφεραν οι ευρωβουλευτές.

Οι νέοι κανόνες ορίζουν τέσσερις «ομάδες κινδύνου» των κρατών μελών, οι οποίες θα συμμετέχουν στη «συνεργασία σε σχέση με τον κίνδυνο» και θα αναλάβουν κοινές αξιολογήσεις κινδύνου και κοινά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Θα υπάρξουν τρία επίπεδα κρίσης στον ενεργειακό εφοδιασμό - αρχική προειδοποίηση, συναγερμός και κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη μπορούν να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές στις ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκει η χώρα, καθώς και στις ομάδες κινδύνου που ανήκουν τα γειτονικά κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε τυχόν συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου σημαντικές για την ασφάλεια του εφοδιασμού (που αντιπροσωπεύουν το 28% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου στο κράτος μέλος), ανέφεραν οι ευρωβουλευτές. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει τις λεπτομέρειες άλλων εμπορικών συμφωνιών που σχετίζονται με τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για τις υποδομές του δικτύου αερίου.

«Οι πολίτες μας δεν πρέπει ποτέ να μένουν χωρίς φυσικό αέριο στα σπίτια τους», δήλωσε ο Buzek.

Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, ο αναθεωρημένος Κανονισμός για την Ασφάλεια του Φυσικού Αερίου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.

Η Επιτροπή χαιρέτισε την ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο νέο κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, Maroš Šefčovič, υπενθύμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης. «Στο πλαίσιο αυτό, η καρδιά της στρατηγικής μας ήταν η αλληλεγγύη, η στενότερη περιφερειακή συνεργασία και η μεγαλύτερη διαφάνεια των συμβάσεων αερίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τη σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε εκπληρώσει την υπόσχεση στους πολίτες μας ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται ότι στο μέλλον θα μείνουν στο κρύο, ενώ η βιομηχανία θα βρίσκεται σε αναμονή», δήλωσε ο Šefčovič.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, Miguel Arias Cañete, δήλωσε ότι η ψηφοφορία στις 12 Σεπτεμβρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και αυξάνει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. «Με τους νέους κανόνες, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε πιθανές κρίσεις αερίου. Αυτό μας κάνει πιο αποτελεσματικούς, διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό μας και μειώνει το κόστος για τους καταναλωτές», ανέφερε ο Cañete.

Η ΕΕ εισάγει τα δύο τρίτα του φυσικού αερίου της, είτε μέσω αγωγών είτε μέσω πλοίων και τερματικών σταθμών ΥΦΑ. Περισσότερο από το ένα τρίτο προέρχεται από τη Ρωσία, ενώ έπονται από η Νορβηγία, η Αλγερία και το Κατάρ. Η πλεονότητα των χωρών της ΕΕ εξαρτάται πλήρως ή σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές για την κάλυψη της ζήτησης αερίου και ένας μόνο προμηθευτής, όπως η Ρωσία, κυριαρχεί στις προμήθειες σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εμπιστοσύνη σε μια ενιαία πηγή ή σε μια ενιαία διαδρομή μεταφοράς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τις προμήθειες, είτε λόγω τεχνικού ατυχήματος είτε λόγω πολιτικών και οικονομικών διαφορών, όπως αυτές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας - χώρας μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την ΕΕ - το 2006 και το 2009, οι οποίες είχαν ως αιτία τις τιμές στην ενέργεια και εμπόδισαν τον εφοδιασμό πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

 

(Πηγή: neweurope.eu)