Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί κατ 'εκτίμηση 40.000 πρόωρους θανάτους στη Βρετανία κάθε χρόνο και έχει κηρυχθεί ως "έκτακτη απειλή για τη δημόσια υγεία" από τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου το 2016. Ο Baskut Tuncak, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επικίνδυνες ουσίες και τα απόβλητα, δήλωσε στον Guardian ότι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας βρίσκονται υπό «σοβαρή απειλή θνησιμότητας, νοσηρότητας και αναπηρίας».

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί κατ 'εκτίμηση 40.000 πρόωρους θανάτους στη Βρετανία κάθε χρόνο και έχει κηρυχθεί ως "έκτακτη απειλή για τη δημόσια υγεία" από τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου το 2016.

Ο Bas kut Tuncak, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επικίνδυνες ουσίες και τα απόβλητα, δήλωσε στον Guardian ότι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας βρίσκονται υπό «σοβαρή απειλή θνησιμότητας, νοσηρότητας και αναπηρίας».

Ο κ. Tuncak δήλωσε: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι ανήσυχος για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες δικαστικές συστάσεις, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να παραβιάζει το καθήκον της να εξασφαλίζει επαρκή και ποιοτικό ατμοσφαιρικό αέρα και να προστατεύει τα δικαιώματα στη ζωή και την υγεία των πολιτών της. Έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις της».

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια τελευταία προειδοποίηση προς το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα τοξικά αέρια του Λονδίνου κινήθηκαν εντός των νόμιμων ορίων μόλις πέντε ημέρες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2017.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι οι πολιτικές της ΕΕ, από την κοινή γεωργική πολιτική μέχρι τις δοκιμές εκπομπών των οχημάτων, έχουν προκαλέσει βλάβες το περιβάλλον. Συνέχισε δηλώνοντας ότι «Το σχέδιο μας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ύψους € 3,3 δισ. θα αντιμετωπίσει τη μολυσμένη ατμόσφαιρα που προκαλείται από το αποτυχημένο καθεστώς δοκιμών της ΕΕ. Σε ότι δε αφορά στον τερματισμό της πώλησης νέων πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων οχημάτων έως το 2040, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πιο φιλόδοξους στόχους από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας».

«Έχουμε τώρα την ευκαιρία να υλοποιήσουμε ένα πράσινο Brexit, εξασφαλίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην προστασία του περιβάλλοντος».