Ο ΟΗΕ Προτρέπει τον Ιδιωτικό Τομέα να Συμβάλλει στην Ανάσχεση της Κλιματικής Αλλαγής

Ο ΟΗΕ Προτρέπει τον Ιδιωτικό Τομέα να Συμβάλλει στην Ανάσχεση της Κλιματικής Αλλαγής
energia.gr
Τρι, 5 Σεπτεμβρίου 2017 - 07:38
Ο ΟΗΕ παροτρύνει τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστεί με τον Οργανισμό σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η κλιματική αλλαγή. Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ συνεργάζεται επί του παρόντος με τον ιδιωτικό τομέα μέσω πρωτοβουλιών όπως η «Χρηματοδοτική Πρωτοβουλία», στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200 φορείς με σκοπό να επιτευχθούν συστημικές αλλαγές στην παγκόσμια χρηματοδότηση για την αειφορία.

Ο ΟΗΕ παροτρύνει τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστεί με τον Οργανισμό σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η κλιματική αλλαγή.

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ συνεργάζεται επί του παρόντος με τον ιδιωτικό τομέα μέσω πρωτοβουλιών όπως η «Χρηματοδοτική Πρωτοβουλία», στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200 φορείς με σκοπό να επιτευχθούν συστημικές αλλαγές στην παγκόσμια χρηματοδότηση για την αειφορία.

Ο Οργανισμός υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο συναντίληψης ( MoU) με τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας Safaricom, με στόχο την ενίσχυση της υλοποίησης στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που επικεντρώνονται στην προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Το μνημόνιο συναντίληψης θα παράσχει ένα πλαίσιο συνεργασίας και κατανόησης και θα διευκολύνει τη συνεργασία και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των Στόχων Αειφορικής Ανάπτυξης.

Ο Erik Solheim, επικεφαλής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε: «Ο ιδιωτικός τομέας, είτε πρόκειται για ένα μικρό κατάστημα είτε για ένα μεγάλο όμιλο, πρέπει να λάβει μία θέση στο επίκεντρο του έργου μας. Η ενέργεια και οι καινοτομίες του θα καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία των κοινών στόχων μας: να οικοδομήσουμε έναν πιο συμμετοχικό, ανθεκτικό και βιώσιμο κόσμο».

«Κανένας οργανισμός, ούτε καν τα Ηνωμένα Έθνη, δε μπορεί να το επιτύχει αυτό μόνος του».