Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) της χώρας μας, σε συνεργασία με την Ιταλική Ρυθμιστική Ρυθμιστική Αρχή για τον Ηλεκτρισμό, το Φυσικό Αέριο και τους Υδάτινους Πόρους (Italian Regulatory Authority for Electricity, Gas and Water - AEEGSI), έχει αναλάβει τη διεξαγωγή Προγράμματος Διδυμοποίησης, που αφορά στη μεταφορά στην αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή της Αιγύπτου (Egyptian Electric Utility and Consumer Protection Regulatory Agency- EgyptERA)
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) της χώρας μας, σε συνεργασία με την Ιταλική Ρυθμιστική Ρυθμιστική Αρχή για τον Ηλεκτρισμό, το Φυσικό Αέριο και τους Υδάτινους Πόρους (Italian Regulatory Authority for Electricity, Gas and Water - AEEGSI), έχει αναλάβει τη διεξαγωγή Προγράμματος Διδυμοποίησης, που αφορά στη μεταφορά στην αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή της Αιγύπτου (Egyptian Electric Utility and Consumer Protection Regulatory Agency- EgyptERA), της γνώσης και της εμπειρίας καθώς και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, και την ενίσχυση του λειτουργικού ρόλου της Αιγυπτιακής Αρχής προς την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου. Όπως είναι γνωστό, τα προγράµµατα «διδυµοποίησης» (twinning projects) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεσµικά και αναπτυξιακά «εργαλεία» που χρησιµοποιεί η ΕΕ, για να εισαγάγει στις επωφελούμενες χώρες, τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζονται στην ΕΕ στο κατά περίπτωση πεδίο, σε σχέση µε την κοινοτική νοµοθεσία, τόσο με την προσφορά επιστημονικής γνώσης ή τεχνικής βοήθειας, όσο και με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων. Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος Διδυμοποίησης, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 07.08.2017, επίσκεψη του Προέδρου της Αιγυπτιακής Ρυθμιστικής Αρχής Eng. Hatem Waheed, του Prof. Walid El Khattam, Beneficiary Country (BC) RTA, και του Eng. Hisham Saleh, Head, Planning Dep. of ERA στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και Μέλη της Ολομέλειας της ΡΑΕ. Σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και η Αιγυπτιακή πλευρά ανέπτυξε τις προτάσεις της για τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο, λαμβάνοντας υπόψη και την πολύτιμη γνώση και εμπειρία από την ελληνική, την ιταλική και εν γένει την ευρωπαϊκή αγορά, που αποκτήθηκε από την Αιγυπτιακή Ρυθμιστική Αρχή μέσα από το Πρόγραμμα Διδυμοποίησης.

Φωτογραφία: Διακρίνονται από αριστερά: Eng. Hisham Saleh, Prof. Walid El Khattam, Δρ. Σωτήριος Μανωλκίδης, Eng. Hatem Waheed, Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, Δρ. Νεκταρία Καρακατσάνη, Δρ. Θεόδωρος Ζερβός, Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου. Ακολούθως, η εν λόγω αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στον Άγιο Στέφανο, όπου συναντήθηκε με τον κ. Κ. Μποκή, Διευθυντή Λειτουργίας και Ελέγχου του Συστήματος και τον κ. Δ. Μίχο, Διευθυντή Συστημάτων και Υποδομών. Το εν λόγω πρόγραμμα Διδυμοποίησης που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016, ολοκληρώνεται με επιτυχία στο τέλος του Αυγούστου 2017 και ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ρυθμιστικής Αρχής, Eng. Hatem Waheed, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαο Μπουλαξή και όλα τα στελέχη της Αρχής που συμμετείχαν στον Πρόγραμμα για την οργάνωση και την επιτυχή έκβασή του και δήλωσε πως αν και το εν λόγω πρόγραμμα τελειώνει, όμως η συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών μόλις ξεκίνησε και θα συνεχιστεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις.