Ουσιαστικά αμετάβλητο στο 85,50% παρέμεινε το ποσοστό της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού τον Ιούνιο (από 85,53% τον προηγούμενο μήνα) και η -μνημονιακή- υποχρέωση για τη μείωση του μεριδίου της στο 75,24% ως το τέλος του έτους είναι αδύνατο να υλοποιηθεί, εκτός και αν γίνει δεκτό το αίτημα να μην υπολογίζονται οι πελάτες Υψηλής Τάσης
Ουσιαστικά αμετάβλητο στο 85,50% παρέμεινε το ποσοστό της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού τον Ιούνιο (από 85,53% τον προηγούμενο μήνα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το μερίδιο της ΔΕΗ είναι 14,45% στην Υψηλή τάση, 16,79% στη Μέση Τάση και 54,29% στην Χαμηλή Τάση.

Η -μνημονιακή- υποχρέωση για τη μείωση του μεριδίου της στο 75,24% ως το τέλος του έτους είναι αδύνατο να υλοποιηθεί, εκτός και αν γίνει δεκτό το αίτημα να μην υπολογίζονται οι πελάτες Υψηλής Τάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΝ και η ΡΑΕ φέρονται να έχουν υιοθετήσει το σχετικό αίτημα της ΔΕΗ, καθώς η εμπειρία από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ έδειξε ότι δεν μετακινήθηκαν πελάτες από την ΥΤ.

Αν γίνει δεκτό το αίτημα γίνει δεκτό, καθίσταται σαφές τότε ο στόχος για τη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ στο τέλος του 2017 θα είναι πλέον εφικτός.

Σε ότι αφορά τα μερίδια των υπόλοιπων προμηθευτών στη λιανική ηλεκτρισμού είναι τα εξής:

Η PROTERGIA είχε το 3,50% (2,21% στη ΜΤ, 1,29% στη ΧΤ) έναντι 3,53%.

Η ΗΡΩΝ το 3,49% (2,42% στη ΜΤ, 1,07% στη ΧΤ) έναντι 3,43%.

Η ELPEDISON το3 ,38% (0,18% στην υψηλή τάση, 1,83% στη μέση τάση και 1,36% στη χαμηλή τάση) έναντι 3,43% τον περασμένο μήνα.

Η Watt + Volt έφτασε το 1,14% (0,22% στη ΜΤ, 0,92% στη ΧΤ) έναντι 1,03%.

Η NRG TRADING το 0,95% (0,66% στη ΜΤ, 0,29% στη ΧΤ) έναντι 1%.

Η VOLTERRA παρέμεινε σταθερή στο 0,8% (όλο στη ΜΤ).

Η GREEN έχει μερίδιο 0,51% (0,16% στη ΜΤ, 0,35% στη ΧΤ) έναντι 0,53%.

Ο ΟΤΕ 0,24% (όλο στη ΧΤ) έναντι 0,22%.

Τα ΕΛΤΑ 0,08% (0,04% στη ΜΤ, 0,04% στη ΧΤ).

Η KEN 0,07% (0,05% στη ΜΤ, 0,02% στη ΧΤ), έναντι 0,04%.

Η GROWTH 0,06% (0,05% στη ΜΤ, 0,01% στη ΧΤ) έναντι 0,03%.

Η VIENER0,06% (όλο στη ΜΤ).

Η INTERBETON 0,05% (όλο στη ΜΤ), έναντι 0,06%.

Η NOVAERA 0,03% (όλο στη ΜΤ).

Η VOLTON 0,02% (0,01% στη ΜΤ, 0,02% στη ΧΤ) έναντι 0,01%.