Πτώση κατά 23% στα καθαρά της κέρδη ανακοίνωσε, για το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η ιταλική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον κλάδο των ερευνών πετρελαίου, Saipem. Έτσι, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, η εταιρεία, τα κέρδη της για το φετινό πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ, έναντι 61 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016

Πτώση κατά 23% στα καθαρά της κέρδη ανακοίνωσε, για το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η ιταλική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον κλάδο των ερευνών πετρελαίου, Saipem. Έτσι, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, η εταιρεία, τα κέρδη της για το φετινό πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ, έναντι 61 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν σε 256 εκατ. ευρώ, από 314 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ μειωμένα ήταν και τα έσοδα της εταιρείας, στα 2.263 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017 έναντι 2.840 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Saipem προκάλεσαν αύξηση στο καθαρό χρέος της εταιρείας, στα 1.605 εκατ. ευρώ, στο τέλος του Μαρτίου 2017, από 1.450 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2017 αποτέλεσε ένα τρίμηνο αξιόπιστων αποτελεσμάτων, παρά τις δυσχέρειες που επικρατούν στις αγορές. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την επιχείρηση και να τοποθετούμε τη Saipem με τρόπο κατάλληλο για τις μελλοντικές ευκαιρίες», τονίζει, στο δελτίο Τύπου, ο CEO της ιταλικής εταιρείας, Stefano Cao.

Η Saipem δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών εξόρυξης, καθώς και στην κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών και περίπλοκων χερσαίων και υπεράκτιων πρότζεκτ στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.