Πολωνικό Κυβερνητικό Think Tank: «Η Κομισιόν Προσπαθεί να Καθυστερήσει την Κατασκευή του Nord Stream 2»

Πολωνικό Κυβερνητικό Think Tank: «Η Κομισιόν Προσπαθεί να Καθυστερήσει την Κατασκευή του Nord Stream 2»
energia.gr
Πεμ, 20 Απριλίου 2017 - 12:44
Έκθεση του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών OSW (www.osw.waw.pl) , think tank συνεργαζόμενου με το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρεται στο θέμα του αγωγού Nord Stream 2, που σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω Βαλτικής, ακολουθώντας όδευση παράλληλη εκείνης του υφιστάμενου Nord Stream 1

Έκθεση του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών OSW (www.osw.waw.pl) , think tank συνεργαζόμενου με το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρεται στο θέμα του αγωγού Nord Stream 2, που σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω Βαλτικής, ακολουθώντας όδευση παράλληλη εκείνης του υφιστάμενου Nord Stream 1.

Σύμφωνα με το πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της ελληνικής πρεσβείας στη Βαρσοβία, η έκθεση του OSW αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδέκτης των παραπόνων και αντιρρήσεων των ανατολικών κρατών-μελών της ΕΕ, επιθυμεί τη διέλευση του ρωσικού αερίου από την Ουκρανία και προσπαθεί να καθυστερήσει την υλοποίηση του Nord Stream 2 πέραν του 2019 και της λήξης της ισχύουσας ρωσοουκρανικής συμφωνίας διέλευσης φυσικού αερίου, έτσι ώστε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία να συνάψει νέα συμφωνία διέλευσης με την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή του Nord Stream 2, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019,προωθείται από τη Ρωσία με τη σύμφωνη γνώμη Γερμανίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η Πολωνία, η Ουκρανία και τα κράτη της Βαλτικής έχουν εκφράσει την ανοικτή διαφωνία τους. Η μεν Ουκρανία θεωρεί ότι υποβαθμίζεται η σημασία της διότι παρακάμπτεται(άλλοι αγωγοί μεταφοράς ρωσικού αερίου στην Ευρώπη διέρχονται από αυτήν), οι δε υπόλοιπες προαναφερθείσες χώρες ανησυχούν ότι ο Nord Stream 2 θα αυξήσει την εξάρτηση της ΚΑ Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

Οι συντάκτες της έκθεσης στηρίζουν τα συμπεράσματά τους σε πρόσφατη απάντηση της Επιτροπής (επιστολή Μαρτίου) σε ερώτημα Δανίας και Σουηδίας σχετικά με τις επιπτώσεις του σχεδίου του Nord Stream 2 στο δίκαιο της ΕΕ και την ενεργειακή ένωση. Σημειώνεται ότι ο αγωγός θα διέλθει από τα χωρικά ύδατα και την ΑΟΖ Σουηδίας και Δανίας. Στην επιστολή-απάντηση της Επιτροπής αναφέρεται ότι το επίμαχο έργο δεν εξυπηρετεί τους στόχους της ενεργειακής ένωσης, καθώς ενισχύει τον ρόλο της Ρωσίας ως βασικού προμηθευτή αερίου της ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι η σημερινή κατάσταση της αγοράς δεν ευνοεί την κατασκευή αγωγών του μεγέθους του Nord Stream 2. Παρουσιάζοντας την επιστολή στα μέσα ενημέρωσης, η εκπρόσωπος του οργάνου της ΕΕ, Anna-Kaisa Itkonen, εξήγησε ότι η Επιτροπή δεν υποστηρίζει το σχέδιο για πολιτικούς λόγους, αλλά δεν έχει τα νομικά μέσα για να το σταματήσει.

Στις 30 Μαρτίου, ομάδα ευρωβουλευτών ζήτησε, μέσω επιστολής προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον άμεσο τερματισμό του σχεδίου. Κατά τους συγγραφείς της έκθεσης, η Επιτροπή, αδυνατούσα να στηριχθεί στο δίκαιο της ΕΕ για να απορρίψει το έργο, φαίνεται να επιλέγει τη λύση της καθυστέρησης της υλοποίησής του, μη επιθυμώντας την όξυνση της διαφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης επί του συγκεκριμένου ζητήματος.