Στις 28 Φεβρουαρίου η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων

Στις 28 Φεβρουαρίου η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων
energia.gr
Παρ, 17 Φεβρουαρίου 2017 - 08:20
Θετικά είναι για τη χώρα μας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση Οδηγίας Αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων (ΕΤS) του Θερμοκηπίου, όπου τίθενται οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος, για την περίοδο 2021-2030, τονίζει το ΥΠΕΝ, με εξαίρεση την τροπολογία για τη συμπερίληψη της ναυτιλίας στο ETS, για την οποία η Ελλάδα επιδιώκει παγκόσμια συμφωνία, στο πλαίσιο του IMO και σε συμφωνία με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου η κρίσιμη ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στις 28 Φεβρουαρίου

Θετικά είναι για τη χώρα μας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση Οδηγίας Αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων (ΕΤ S) του Θερμοκηπίου, όπου τίθενται οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος, για την περίοδο 2021-2030, τονίζει το ΥΠΕΝ.

Εξαίρεση, προσθέτει το ΥΠΕΝ, αποτελεί η τροπολογία για τη συμπερίληψη της ναυτιλίας στο  ETS, για την οποία η Ελλάδα επιδιώκει παγκόσμια συμφωνία, στο πλαίσιο του  IMO  και σε συμφωνία με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. 

Ειδικότερα, κατά το υπουργείο, στην ψηφοφορία του ΕΚ αποφασίστηκαν τα ακόλουθα, θετικά για τη χώρα μας, στοιχεία:

- Υπερψηφίστηκε η πάγια πρότασή μας να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού ενεργειακών συστημάτων και επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στα φτωχότερα κράτη μέλη. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα στις χώρες αυτές δεδομένου ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής του Οκτωβρίου 2014, αφορά στις χώρες που το έτος 2013 είχαν ΑΕΠ κάτω από το 60% του μέσου όρου του ευρωπαϊκού (η Ελλάδα, από το 2014 και μετά έχει ΑΕΠ μικρότερο του 60% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ). Εφόσον τελικά υιοθετηθεί, θα έχει ως κέρδος ένα ποσό που εκτιμάται από €150 εκ. έως €450 εκ. τη δεκαετία 2021-2030.

- Υπερψηφίστηκε η δημιουργία πρόσθετου ταμείου για την ενίσχυση των περιοχών παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, που ενδεχομένως να πληγούν από τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο.

- Απορρίφθηκαν οι προτάσεις που εξαιρούσαν τη βιομηχανία οικοδομικών υλικών από τους κλάδους που ενισχύονται, επειδή είναι ευάλωτοι σε «διαρροή άνθρακα», δηλαδή στον ανταγωνισμό από βιομηχανίες χωρών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ETS. Οι προτάσεις αυτές θα είχαν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική βιομηχανία οικοδομικών υλικών (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιίες, ασβεστοποιίες κλπ.) αφού, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, οι Ελληνικές βιομηχανίες, σε αντίθεση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα.

- Τέλος, απορρίφθηκε η πρόταση για ταχύτερη μείωση των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η υιοθέτηση της οποίας θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου η κρίσιμη ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στις 28 Φεβρουαρίου. 

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, η χώρα μας βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις προκειμένου να κατορθώσει να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στην παρούσα φάση της δύσκολης διαπραγμάτευσης, σεβόμενη απόλυτα τις δεσμεύσεις της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία των Παρισίων και τις σχετικές συμφωνίες του Συμβουλίου Κορυφής.

Σταθερή επιδίωξη, επισημαίνεται, είναι η βέλτιστη προάσπιση των συμφερόντων της χώρας μας, με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, που αναμένεται στα τέλη του 2017, ώστε να υπάρξει μια δίκαιη και αποτελεσματική συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.