Με τη συμμετοχή πολλών εκπροσώπων ιδιωτικών, δημόσιων και κοινωνικών φορέων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στα γραφεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συνάντηση εργασίας με θέμα την κοινωνική αποδοχή των χερσαίων αιολικών πάρκων.

Με τη συμμετοχή πολλών εκπροσώπων ιδιωτικών, δημόσιων και κοινωνικών φορέων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στα γραφεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συνάντηση εργασίας με θέμα την κοινωνική αποδοχή των χερσαίων αιολικών πάρκων.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA) και αποτέλεσε την πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σε 13 χώρες στο πλαίσιο του WISE Power, ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση της εξοικείωσης των τοπικών κοινωνιών με την αιολική ενέργεια και παράλληλα, στην ουσιαστική συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αιολικής ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια η κοινωνική συμμετοχή και η αποδοχή των χερσαίων αιολικών πάρκων και των δικτύων διασύνδεσης έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας διεθνώς. Το WISE Power επιδιώκει να κωδικοποιήσει και να αξιοποιήσει το υπάρχον υλικό, μέσω της ανάπτυξης ενός διαδραστικού εργαλείου, γνωστού ως Μέθοδοι Κοινωνικής Αποδοχής (ΜΚΑ), που προορίζεται για χρήση από τους φορείς ανάπτυξης αιολικών πάρκων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. ΟΙ ΜΚΑ θα καθοδηγούν τους χρήστες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την κοινωνική συμμετοχή, κατάλληλης για το έργο, τους πόρους και τις ανάγκες τους.

Εκπρόσωποι των ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΠΑΠΕΝ, ΚΑΠΕ, ΕΜΠ, λοιπών φορέων και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αιολικής ενέργειας,μετείχαν στη συνάντηση εργασίας και συζήτησαν γύρω από τις διάφορες πτυχές της κοινωνικής αποδοχής. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σε σχέση με τη χρηστικότητα των προτεινόμενων ΜΚΑ, που βρίσκονται σε τελικό στάδιο σχεδιασμού από τοWISE Power.Τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν θα βοηθήσουν στον επανασχεδιασμό και τη βελτίωση και των ΜΚΑ, ώστε το τελικό εργαλείο να είναι χρήσιμο και λειτουργικό για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τοWISE Power και τις Μεθόδους Κοινωνικής Αποδοχής, καθώς και δυνατότητα υποβολής των δικών σας σχολίων σχετικά με τις ΜΚΑ, θα βρείτε στη διεύθυνση http://wisepower-project.eu/