Πλαστικά από Βιομάζα κι Όχι από Παράγωγα Πετρελαίου με Μέθοδο Νανοτεχνολογίας

Πλαστικά από Βιομάζα κι Όχι από Παράγωγα Πετρελαίου με Μέθοδο Νανοτεχνολογίας
energia.gr
Δευ, 20 Φεβρουαρίου 2012 - 07:23
Νανοκαταλύτες που παράγουν τους δομικούς λίθους των πολυμερών από άχρηστη βιομάζα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν στο μέλλον τα παράγωγα πετρελαίου στην παραγωγή πλαστικών. Αυτό ελπίζουν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης στην Ολλανδία και της εταιρείας πετροχημικών προϊόντων Dow Chemical που ανέπτυξαν τη σχετική μέθοδο

Νανοκαταλύτες που παράγουν τους δομικούς λίθους των πολυμερών από άχρηστη βιομάζα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν στο μέλλον τα παράγωγα πετρελαίου στην παραγωγή πλαστικών. Αυτό ελπίζουν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης στην Ολλανδία και της εταιρείας πετροχημικών προϊόντων Dow Chemical που ανέπτυξαν τη σχετική μέθοδο.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό Science μπόρεσαν να παράξουν αιθυλένιο και προπυλένιο, δύο μόρια που χρησιμοποιούνται ευρέως ως μονομερή για την παραγωγή πλαστικών.

Οι δύο αυτές ουσίες παράγονται σήμερα σε βιομηχανική κλίμακα με πρώτη ύλη το πετρέλαιο. Η νέα τεχνική προσφέρει τα ίδια τελικά προϊόντα, θα ήταν όμως πιο φιλική στο περιβάλλον, αφού αξιοποιεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες.

Στην αγορά κυκλοφορούν ήδη τα λεγόμενα «βιοπλαστικά», τα οποία παράγονται από φυτικά σάκχαρα, έχουν όμως διαφορετική δομή από τα συμβατικά πλαστικά και οι πρακτικές εφαρμογές τους είναι περιορισμένες.

Η νέα μέθοδος που παρουσίασαν οι ερευνητές βασίζεται σε καταλύτες που δημιουργούνται με την απόθεση νανοσωματιδίων χρυσού πάνω σε μια «σκαλωσιά» από μικροσκοπικές ίνες άνθρακα. Ως πρώτη ύλη για την παραγωγή μονομερών χρησιμοποιήθηκε μείγμα υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα, δύο αερίων που παράγονται από τη διάσπαση της βιομάζας.

Η τεχνική βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και παραμένει ασαφές αν θα μπορούσε να αποφύγει τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει σήμερα η παραγωγή βιοκαυσίμων.

Τα βιοκαύσιμα (π.χ η λεγόμενη βιοαιθανόλη) παράγονται σήμερα από καλαμπόκι ή άλλες καλλιέργειες. Δεν θεωρούνται απόλυτα «πράσινα», καθώς η παραγωγή τους απαιτεί μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων.

Η ερευνητική ομάδα που ανέπτυξε τη νέα τεχνική ευελπιστεί να παρακάμψει αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη άχρηστο άχυρο ή κορμούς δέντρων που αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα.

Το κατά πόσο μπορεί αυτό να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα θα εξαρτηθεί από την πορεία των ερευνών και των δοκιμών, καθώς και από την πορεία της τιμής του πετρελαίου.