Θέλοντας να συμβάλουν στη διάδοση και ανάπτυξη των ΑΠΕ και στη σωστή εκμετάλλευσή τους, οι συγγραφείς προχώρησαν στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, το οποίο, πέρα από την συμβολή του στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τις εφαρμογές της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας.
Θέλοντας να συμβάλουν στη διάδοση και ανάπτυξη των ΑΠΕ και στη σωστή εκμετάλλευσή τους, οι συγγραφείς προχώρησαν στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, το οποίο, πέρα από την συμβολή του στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τις εφαρμογές της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας.

Σύντομη περιγραφή

Μέρος 1. Φωτοβολταϊκά συστήματα, προοπτικές ανάπτυξης φ/β συστημάτων, στοιχεία αστρονομίας – μετεωρολογίας – ηλιακή ενέργεια, τοποθέτηση φ/β πλαισίων, κατηγορίες φ/β συστημάτων, φωτοβολταϊκού συλλέκτες(πλαίσια), ηλεκτρικοί συσσωρευτές(μπαταρίες), ελεγκτές – ρυθμιστές φόρτισης – εκφόρτισης συσσωρευτών, μετατροπείς(converters), βάσεις στήριξης φ/β συλλεκτών, υπολογισμοί φ/β εγκατάστασης, μελέτη φωτοβολταϊκών (φ/β) εγκαταστάσεων

Μέρος 2. Αιολικά συστήματα, αιολική ενέργεια – ανεμογεννήτριες (α/γ), πίνακας συμβόλων

Μέρος 3.
Παραρτήματα :
Παράρτημα Α'. Διαδικασίες για έναρξη δραστηριότητας παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
Παράρτημα Β'. Πίνακες υπολογισμοί ολικής ηλιακής ενέργειας


Συγγραφείς: Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ., Μπιτζιώνης Δημήτριος Β.

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN: 960-418-309-5

Γλώσσα:Ελληνικά

Έτος Έκδοσης: 2010

Αριθμός Σελίδων:759

Διαστάσεις: 25χ18