Η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας αναμένει να δημιουργηθούν 1,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας ως το 2030, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αυξηθεί το μερίδιο των κορεατικών επιχειρήσεων του χώρου στη διεθνή σκηνή στο 18%.

Η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας αναμένει να δημιουργηθούν 1,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας ως το 2030, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αυξηθεί το μερίδιο των κορεατικών επιχειρήσεων του χώρου στη διεθνή σκηνή στο 18%.

Τα έσοδα από την εξαγωγή πράσινης τεχνολογίας υπολογίζονται σε 304 δις δολάρια και εκείνα από τις εγχώριες πωλήσεις στα 87 δις δολάρια κατά την ίδια χρονική περίοδο. Προφανώς, αν η Κορέα επιτύγχανε τους αριθμούς αυτούς, θα απολάμβανε σημαντικά οφέλη για την οικονομία της, αλλά και για το περιβάλλον.

Σήμερα, η χώρα κατέχει μερίδιο 1,2% στη διεθνή αγορά ΑΠΕ, συνεπώς ο στόχος για το 18% είναι σίγουρα πολύ φιλόδοξος. Τέλος, οι εταιρείες της Κορέας επένδυσαν το πενταπλάσιο ποσό το 2010 σε σχέση με τις επενδύσεις του 2007, γεγονός που φανερώνει την έμφαση που δίδεται στην αειφόρο ενέργεια.