Έκκληση Αθανασόπουλου προς Εργαζόμενους της ΔΕΗ για Λιγότερες Δαπάνες και Μεγαλύτερη Απόδοση

Έκκληση Αθανασόπουλου προς Εργαζόμενους της ΔΕΗ για Λιγότερες Δαπάνες και Μεγαλύτερη Απόδοση
Του Σωτήρη Χιωτάκη
Πεμ, 15 Ιανουαρίου 2009 - 15:19
Επιστολή προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ απέστειλε την Τετάρτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Τάκης Αθανασόπουλος, με την οποία επισημαίνεται η σημασία που έχει για την πορεία των οικονομικών της επιχείρησης η καθημερινότητα και η διαφοροποίηση των πρακτικών όλων όσων εργάζονται στην ΔΕΗ τόσο σε σχέση με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες όσο και σε σχέση με την απόδοση.

Επιστολή προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ απέστειλε την Τετάρτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Τάκης Αθανασόπουλος, με την οποία επισημαίνεται η σημασία που έχει για την πορεία των οικονομικών της επιχείρησης η καθημερινότητα και η διαφοροποίηση των πρακτικών όλων όσων εργάζονται στην ΔΕΗ τόσο σε σχέση με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες όσο και σε σχέση με την απόδοση.

Ο κ. Αθανασόπουλος προσδιόρισε ένα τρίπτυχο το οποίο θα οδηγήσει στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία. Το τρίπτυχο αυτό απαρτίζουν :

· Πρώτον, η κερδοφορία της Επιχείρησης, η οποία θα ενισχυθεί εφόσον ενεργοποιήσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στη λειτουργία των μονάδων παραγωγής, όπως, για παράδειγμα, η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από πηγές ενέργειας υψηλού κόστους, η αξιοποίηση χαμηλού κόστους και από διαφορετικές πηγές καυσίμων και η αύξηση της διαθεσιμότητας των μονάδων. Είναι θετικό το γεγονός ότι το νέο έτος ξεκινά με τη σημαντική αντιστροφή της ανοδικής πορείας των τιμών των καυσίμων και τη διαμόρφωσή τους σε χαμηλά επίπεδα, παρόμοια με αυτά του 2005. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου Brent και η συνεπακόλουθη πτώση των τιμών του φυσικού αερίου δημιουργούν ευοίωνες προοπτικές για τη διαμόρφωση του κόστους του ενεργειακού ισοζυγίου το 2009, καθώς, αν παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, θα απελευθερωθούν εσωτερικοί πόροι για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, με προοπτική σημαντικής βελτίωσης της κερδοφορίας της ΔΕΗ.

· Δεύτερον, η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Επιχείρησης θα επιτρέψει την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση δαπανών, έτσι ώστε η Επιχείρηση σταδιακά και μέχρι το 2014 να λειτουργεί με €500 εκατομμύρια κόστος λιγότερο ετησίως (σε τιμές 2008). Οι πόροι που θα εξασφαλιστούν μέσω του αυστηρού ελέγχου των δαπανών θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε η ΔΕΗ να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της.

· Τρίτον, η κερδοφορία της Επιχείρησης σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους, θα καταστήσουν δυνατή την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων υπό τη μορφή δανεισμού από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου. Βασικό πρόβλημα στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία αποτελεί η πρωτοφανής έλλειψη ρευστότητας και η συνακόλουθη απροθυμία-αδυναμία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να δανείζουν, πράγμα που οδηγεί σε εκτίναξη του κόστους χρήματος. Έτσι, λοιπόν, η κερδοφορία μας και η χρηματοδότηση από εξοικονόμηση εσωτερικών πόρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ικανότητα της ΔΕΗ να δανείζεται.

To πλήρες κείμενο της επιστολής