Αν και ο πληθωρισµός στις χώρες της Ευρωζώνης παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ, τα χειρότερα είναι πιθανό να έχουν περάσει. Οι πιέσεις στις τιμές πρόκειται να μειωθούν αισθητά το 2023

Σύμφωνα με την τωρινή προκαταρκτική εκτίμηση, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 8,5% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο από το 9,2% τον Δεκέμβριο, δηλαδή σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από το 9% που αναμενόταν από την πρόβλεψη των αναλυτών του Reuters. Η εξασθένηση του βασικού δείκτη αποδίδεται στην περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού της ενέργειας, ο οποίος μειώθηκε στο 17,2% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο από το 25,5% τον Δεκέμβριο. Οι τιμές της ενέργειας, και σε κάπως μικρότερο βαθμό των τροφίμων, ήταν οι κύριοι συντελεστές για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης πέρυσι, λόγω των υψηλών τιμών των εισροών εξ αφορμής της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου έχουν πλέον υποχωρήσει σημαντικά από τα όψιμα υψηλότατα επίπεδα του θέρους.

Εν μέρει, αυτό πιθανότατα αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη μετακύλιση από τις τιμές των εισροών στους καταναλωτές. Λόγω τεχνικών προβλημάτων η Γερμανία δεν παρείχε ακόμη τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου. Ο δείκτης πληθωρισμού της Γερμανίας ήταν υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης τον Δεκέμβριο (9,6% σε ετήσια βάση έναντι 9,2%) και πιθανότατα θα αυξηθεί τον Ιανουάριο, καθώς οι έκτακτες επιπτώσεις από τις κρατικές παρεμβάσεις θα εξαλειφθούν. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ενδεχομένως να χρειαστεί να αναθεωρήσει προς τα πάνω τον ετήσιο ονομαστικό δείκτη του 8,5% από τη σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωζώνης, όταν δημοσιεύσει τα τελικά στοιχεία της στις 23 Φεβρουαρίου. Η τωρινή προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωζώνης ισοδυναμεί με τον σταθμισμένο μέσο όρο των δεικτών πληθωρισμού στα κράτη-μέλη της χωρίς τη Γερμανία. Πάντως, η Στατιστική Υπηρεσία συμπεριέλαβε στους υπολογισμούς της μια «δική της εκτίμηση για τη Γερμανία». Ο πληθωρισμός διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, ο οποίος κυμαίνεται από το 5,8% σε ετήσια βάση στην Ισπανία έως το 21,6% στη Λετονία.

Ορισμένες χώρες είναι πολύ πιο εκτεθειμένες από άλλες στο σοκ στις τιμές των εισαγωγών από τις αγορές φυσικού αερίου. Υπάρχουν, επίσης, διαφορές στο πόσο γρήγορα μετακυλίονται οι υψηλότερες τιμές στους καταναλωτές, καθώς και διαφορές στο χρονοδιάγραμμα των κρατικών παρεμβάσεων για την απόσβεση του πληθωριστικού αντικτύπου. Σε πέντε από τις 18 χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε πρόσφατα στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο.

* Ο κ. Σάλομον Φίντλερ είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")