Στην προκήρυξη διαγωνισμών για έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, αξίας 160 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους 800 εκατ., θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα η ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με όσα είπε η διοίκησή της στους αναλυτές χθες με αφορμή τα αποτελέσματα 6μήνου, σε εξέλιξη βρίσκονται αντίστοιχα έργα ύψους 145 εκατ. ευρώ και επίκειται η προκήρυξη διαγωνισμού για τους έξυπνους μετρητές, εκτιμώμενου προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας ύδρευσης ενισχύθηκε 46% το πρώτο εξάμηνο (13,9 εκατ., έναντι 9,5 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2021), ωστόσο η αύξηση των τιμών των υλικών έχει επιφέρει καθυστερήσεις σε ορισμένα έργα.

Από τους αναδόχους έχουν υποβληθεί αιτήματα αναπροσαρμογής των τιμών και χορήγησης πριμ, σε συνέχεια του Ν.4938/22 που περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων για τη στήριξη των εν εξελίξει εργολαβιών.

Αναφορικά με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, το πρώτο εξάμηνο του 2022 καταγράφηκε αύξηση 87% (17,9 εκατ.), παρά το γεγονός ότι η συνολική κατανάλωση μειώθηκε 8,9% λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής των μονάδων συμπαραγωγής βιοαερίου (ΣΗΘΕ) στην κάλυψη των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας.

Μερισματική πολιτική

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, αναφέρθηκε και στη μερισματική πολιτική επαναλαμβάνοντας ότι οι αποφάσεις για το αν θα υπάρξει επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους (πέραν του μερίσματος των 29,82 εκατ. ή 0,28 ευρώ ανά μετοχή) θα ληφθούν μέχρι τον Νοέμβριο.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε 5% (163,9 εκατ.), τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 20,3 εκατ. έναντι 23,9 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν 72% σε 16,7 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε αρνητικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (144,1 εκατ.) κυρίως γιατί κατέβαλε στο Δημόσιο ποσό 157,2 εκατ. για το αδιύλιστο νερό που χρησιμοποίησε την περίοδο 2013 - 2020.

Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ για το νέο βιοκλιματικό κτηριακό συγκρότημα που θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες της, επιφέροντας εξοικονόμηση κόστους 1,5 εκατ. τον χρόνο.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")