Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση ζητούν μέσω των φορέων τους οι εταιρείες και οι ανεξάρτητοι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος με επιστολή που έστειλαν στα αρμόδια υπουργεία

Πιο συγκεκριμένα τέσσερα μέτρα για τη στήριξη των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η προκαταβολή του 75% της μηνιαίας επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και η παροχή κρατικών εγγυήσεων- εισηγούνται ο ΕΣΑΗ (το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς) και ο ΕΣΠΕΝ (ο σύνδεσμος των προμηθευτών), με κοινή επιστολή τους προς τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. Επιστολή που έρχεται σε συνέχεια του «κώδωνα του κινδύνου» που έκρουσε η ΡΑΕ για τον κλάδο, κάνοντας λόγο για έντονα προβλήματα ρευστότητας και για ενδεχόμενο «εξόδου συμμετεχόντων από την αγορά» -υπό το βάρος και της διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών προς τους παρόχους ενέργειας, που εκτιμάται ότι προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ- και υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο μέτρο που προτείνουν οι εκπρόσωποι των ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών είναι η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη μετακίνηση των πελατών που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα κακώς εννοούμενου «ενεργειακού τουρισμού» και να αποθαρρύνονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Όπως σημειώνουν ΕΣΠΕΝ και ΕΣΑΗ, «η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν έχει ακόμα ληφθεί, σε συνέχεια της σχετικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ.

Η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η αύξηση των επισφαλειών έχει καταστεί πλέον απολύτως κρίσιμο πρόβλημα για τον κλάδο, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας» τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Οι προμηθευτές ζητούν επίσης να τους προκαταβάλλεται το 75% της μηνιαίας επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), έως την πέμπτη ημέρα του κάθε μήνα. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα προκαταβολής για τη χορήγηση των επιδοτήσεων προβλέφθηκε με ρύθμιση στον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο για τις ΑΠΕ, με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται σε Υπουργική Απόφαση.

ΕΣΠΕΝ και ΕΣΑΗ εισηγούνται να εκδοθεί άμεσα η σχετική απόφαση. Το τρίτο μέτρο που προτείνουν να εξεταστεί είναι η παροχή κρατικών εγγυήσεων προς τις εταιρείες προμήθειας, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, καθώς η «εκτόξευση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού έχει υποχρεώσει τις εταιρείες να πολλαπλασιάσουν τα ποσά των εγγυήσεων που καταθέτουν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ. Θεωρούμε ότι το "Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης" για τις κρατικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει την άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ η διαθεσιμότητα δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στη δεδομένη συγκυρία» σημειώνουν ΕΣΠΕΝ και ΕΣΑΗ.

Τέλος, οι δύο σύνδεσμοι ζητούν να δοθεί η δυνατότητα διακανονισμού της καταβολής των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων στους Διαχειριστές, με τη νομοθέτηση μέτρων αντίστοιχων με εκείνων που εφαρμόστηκαν για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. «Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να επιτρέπουν αφενός ποσοστό πληρωμής προς τους Διαχειριστές αντίστοιχο αυτού που καταβάλλουν οι καταναλωτές στον κάθε προμηθευτή, αφετέρου διάρκεια αποπληρωμής αντίστοιχη της διάρκειας των διακανονισμών που ο κάθε προμηθευτής προσφέρει στους καταναλωτές του. 

(από ΤΗΝ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)