Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ανίσχυρη εκτιμά πως είναι η Ελλάδα απέναντι στο «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, καθώς παρόλο που είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε ένα σενάριο επίμονα υψηλού πληθωρισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της νότιας Ευρώπης, οι δυνατότητες πολιτικής για την καταπολέμηση ενός στασιμοπληθωριστικού κύκλου είναι από τις πιο αδύναμες στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Μάλιστα, ο οίκος εκτιμά ότι το σενάριο του στασιμοπληθωρισμού είναι το πιο πιθανό πλέον για την Ε.Ε., κάτι που είναι πιστωτικά αρνητικό για τις πιο ευάλωτες χώρες

Όπως επισημαίνει, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει την υποκείμενη ζήτηση και προσφορά και έχει ωθήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα που δεν παρατηρήθηκαν στην Ε.Ε. από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή έφτασε το 9,6% τον Ιούνιο του 2022, το υψηλότερο επίπεδο από το 1983, ενώ πάνω από τις μισές χώρες καταγράφουν διψήφια ποσοστά πληθωρισμού.

Μπορεί τα παγκόσμια ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, που ευθύνονται εν μέρει για την πρόσφατη άνοδο των τιμών, να έχουν μετριαστεί ελαφρώς, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναφέρουν μεγάλες ελλείψεις εξοπλισμού και υλικών. Αν και δεν είναι το βασικό σενάριο της Moody’s, ωστόσο η πλήρης διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει αυτές τις πιέσεις, θα αποδυναμώσει την οικονομική δραστηριότητα και θα αυξήσει τον κίνδυνο ενός στασιμοπληθωριστικού περιβάλλοντος.

Με βάση την ασθενέστερη οικονομική τους ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη έκθεση σε επίμονα υψηλό πληθωρισμό και τις περιορισμένες δυνατότητες πολιτικής, τα κράτη της νότιας Ευρώπης εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένα σε ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή σε μια πολυετή περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλότερος από τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ παραμένει σημαντικά χαμηλότερη, στο μηδέν ή κοντά στο μηδέν.

Οπως αναφέρει ο οίκος, η Μάλτα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Κροατία είναι πιο ευάλωτες, επειδή είναι πιο πιθανό να δουν τις μεταβατικές αυξήσεις τιμών να γίνονται μόνιμες και να έχουν σχετικά χαμηλές δυνατότητες πολιτικής. Επίσης, παρόλο που η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία είναι λιγότερο ευάλωτες στον πληθωρισμό, τα ήδη υψηλά επίπεδα χρέους, η αυξημένη έκθεση σε κυμαινόμενα επιτόκια και οι σημαντικές πληρωμές κεφαλαίου και τόκων τους επόμενους 12 μήνες, αυξάνουν τους κινδύνους.

Παράλληλα, η Ελλάδα και η Ρουμανία, αν και φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ένα σενάριο επίμονου πληθωρισμού, ωστόσο οι δυνατότητες πολιτικής για την καταπολέμηση ενός στασιμοπληθωριστικού κύκλου είναι από τις πιο αδύναμες στην Ε.Ε.

Για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, ο οίκος αξιολογεί τις δυνατότητες πολιτικής των κρατών για την καταπολέμηση ενός στασιμοπληθωριστικού κύκλου με βάση:

– Την οικονομική δύναμη, η οποία αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα της οικονομίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής και μακροοικονομικής πολιτικής.

– Τους δημοσιονομικούς δείκτες και την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, που απεικονίζουν τόσο την ικανότητα ενός κράτους να καταπολεμήσει τον στασιμοπληθωρισμό όσο και την πιθανότητα να το κάνει αποτελεσματικά μέσω στοχευμένης δημοσιονομικής πολιτικής.

– Τους κοινωνικούς κινδύνους, οι οποίοι καταδεικνύουν τις πιθανές πιέσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις για να χρησιμοποιήσουν τη δημοσιονομική πολιτική για να στηρίξουν την οικονομία.

Κατά τη Moody’s, η Ελλάδα έχει τα πιο αδύναμα παραπάνω «όπλα» σε ολόκληρη την Ε.Ε., με τη δημοσιονομική ισχύ της να είναι πολύ χαμηλή εξαιτίας του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, την οικονομική της ισχύ να είναι επίσης χαμηλή, η οποία αντικατοπτρίζεται στην πολύ χαμηλή τάση της ανάπτυξης (trend growth), ενώ αυξημένοι είναι οι κοινωνικοί κίνδυνοι λόγω του ακόμη υψηλού ποσοστού ανεργίας ιδίως στην ανεργία των νέων.

(από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)