Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε σημαντική αύξηση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10 Ιανουαρίου και 16 Ιανουαρίου 2022 ανήλθε στα €229,69/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 10,27%

από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €304,35/MWh και στα €140,74/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (10/1), φτάνοντας τα €240,30/MWh.            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η σημαντική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού, εξαιτίας της πτώσης της θερμοκρασίας, καθώς και η διατήρηση των υψηλών τιμών στο φυσικό αέριο και τους ρύπους, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η συνεχιζόμενη διακύμανση των εγχώριων χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού το δ’ τρίμηνο του 2021 σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές λιανικής. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές ηλεκτρισμού στην λιανική ανατιμήθηκαν κατά 45% τον Δεκέμβριο του 2021 σε ετήσια βάση. Βέβαια, οι κυβερνητικές επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα αναμένεται να μειώσουν το «βάρος» που πέφτει στα ελληνικά νοικοκυριά.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τις 1,2 TWh (1.190 GWh), σημειώνοντας υψηλό 22 εβδομάδων, με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει αύξηση κατά 1.148 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.294 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (104 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 55 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 34%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 384 GWh, σημειώνοντας άνοδο 40%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 15% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 171 GWh (-13% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 323 GWh καλύπτοντας το 28% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 154 GWh κατέγραψε υψηλό 3 εβδομάδων, καλύπτοντας το 14% της ζήτησης ηλεκτρισμού.