Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε σημαντική αύξηση το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Δεκεμβρίου και 26 Δεκεμβρίου ανήλθε στα €290,85/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 16,69% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €542,50/MWh και στα €125,86/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (22/12), φτάνοντας τα €415,94/MWh. 

   

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το νέο ράλι της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου, αλλά και η σημαντική πτώση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τη 1,1 TWh (1.152 GWh), με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει μείωση κατά 79 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.308 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (155 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 39 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 24%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 273 GWh, σημειώνοντας πτώση 30%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν ένα σημαντικό μέρος (16%) της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 185 GWh (-11% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 532 GWh, καλύπτοντας το 46% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή ανέκαμψε, με 161 GWh (υψηλό 20 εβδομάδων), καλύπτοντας το 14% της ζήτησης ηλεκτρισμού.