Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε σημαντική αύξηση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Δεκεμβρίου και 19 Δεκεμβρίου 

ανήλθε στα €249,26/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 12,96% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €439,90/MWh και στα €60,09/MWh αντιστοίχως. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (16/12), φτάνοντας τα €328,46/MWh.  

          

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το νέο ράλι της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου, αλλά και η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού, εξαιτίας της πτώσης της θερμοκρασίας, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τη 1,1 TWh (1.166 GWh), με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει αύξηση κατά 624 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.353 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (187 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 55 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 32%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 387 GWh, σημειώνοντας πτώση 9%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 17% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 208 GWh (+87% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), καταγράφοντας υψηλό 43 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 480 GWh, καλύπτοντας το 40% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 139 GWh, κάλυψε το 11% της ζήτησης ηλεκτρισμού.