Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε νέα αύξηση το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Νοεμβρίου και 28 Νοεμβρίου ανήλθε στα €251,01/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,27% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €385,00/MWh και στα €125,09/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (25/11), φτάνοντας τα €285,24/MWh.           

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι διεθνείς τιμές τόσο του φυσικού αερίου όσο και των ρύπων παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας άμεσα όλες τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού. Οι καθαρές εισαγωγές στο ελληνικό σύστημα μειώθηκαν κατά 54 GWh σε επίπεδο εβδομάδας, δίνοντας νέα ώθηση στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τη 1 TWh (1.023 GWh), με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει αύξηση κατά 71 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.145 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (122 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 50 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 36%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 352 GWh, σημειώνοντας άνοδο 17%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 25 GWh (-43% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 503 GWh, καλύπτοντας το 52% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 87 GWh, κάλυψε το 9% της ζήτησης ηλεκτρισμού.