Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε νέα αύξηση το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Οκτωβρίου και 24 Οκτωβρίου ανήλθε στα €221,63/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,16% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €344,00/MWh και στα €113,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι

η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (19/10), φτάνοντας τα €253,33/MWh.   

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι υψηλές τιμές διατηρήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας νέα ώθηση στις τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τις 0,9 TWh (899 GWh). Το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 65 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.016 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (117 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 35 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 27%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 244 GWh, σημειώνοντας αύξηση 2% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 58 GWh (+26% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), σημειώνοντας υψηλό 8 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 503 GWh, καλύπτοντας το 56% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 77 GWh, κάλυψε το 9% της ζήτησης ηλεκτρισμού.