Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε νέα αύξηση το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11 Οκτωβρίου και 17 Οκτωβρίου ανήλθε στα €206,82/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 10,57% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €301,65/MWh και στα €115,49/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (13/10), φτάνοντας τα €216,74/MWh.         

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με την περιορισμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, αλλά και η διατήρηση των υψηλών τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη, έδωσαν ώθηση στις τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 0,9 TWh (910 GWh).

Το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 209 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.035 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (125 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 34 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 26%. Η εβδομαδιαία παραγωγή προσέγγισε τις 240 GWh, σημειώνοντας πτώση 13% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 46 GWh (+67% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), σημειώνοντας υψηλό 6 εβδομάδων.

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 501 GWh, καλύπτοντας το 55% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 111 GWh, κάλυψε το 12% της ζήτησης ηλεκτρισμού.