Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε νέα αύξηση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Σεπτεμβρίου και 19 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €146,03/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 18,8% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €212,00/MWh και στα €79,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ

  ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (16/9), φτάνοντας τα €175,39/MWh!      

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το ράλι στις τιμές φυσικού αερίου συνεχίστηκε για άλλη μια εβδομάδα, ασκώντας μεγάλες πιέσεις σε όλες τις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η ζήτηση ενισχύθηκε, κυρίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ οι σταθμοί ΑΠΕ είχαν μια μάλλον μετριοπαθή εβδομαδιαία παραγωγή, με αποτέλεσμα οι τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας να πάρουν την ανιούσα.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διατηρήθηκε κάτω από τη 1 TWh (954 GWh), ενώ το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 184 MW σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.111 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (157 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 41 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 30%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 289 GWh, σημειώνοντας πτώση 22% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 41 GWh (+6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 528 GWh, καλύπτοντας το 55% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 98 GWh, κάλυψε το 10% της ζήτησης ηλεκτρισμού.