Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε σημαντική αύξηση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα 

μεταξύ 30 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €118,92/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,7% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €164,02/MWh και στα €60,06/MWh αντιστοίχως. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (31/8), φτάνοντας τα €130,64/MWh.       

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά την πτώση της ζήτησης, οι τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας πήραν την ανιούσα εξαιτίας της αύξησης του κόστους τόσο του φυσικού αερίου όσο και των ρύπων. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε κάτω από τις 1,1 TWh (1.050 GWh), ενώ το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 414 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.111 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (61 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 39 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 26%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 275 GWh, σημειώνοντας πτώση 6% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 51 GWh (-22% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), καταγράφοντας χαμηλό 18 εβδομάδων.

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 492 GWh, καλύπτοντας το 47% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 87 GWh, κάλυψε το 8% της ζήτησης ηλεκτρισμού.