Στο 70% η Επιδότηση στον Νέο Αναπτυξιακό - Εντός 60 Ημερών η Ένταξη στο Καθεστώς Ενισχύσεως

Στο 70% η Επιδότηση στον Νέο Αναπτυξιακό - Εντός 60 Ημερών η Ένταξη στο Καθεστώς Ενισχύσεως
energia.gr
Τρι, 20 Ιουλίου 2021 - 14:57

Στο τέλος  Σεπτεμβρίου αναμένεται να ψηφισθεί ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη Ιανουαρίου ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Πρόκειται για έναν νόμο που από την ψήφισή του και έπειτα θα αποτελεί το κατ’εξοχήν θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο 

θα επιδιώκεται η ολοκλήρωση ενός μείγματος κινήτρων, με τα οποία ένας επενδυτής θα μπορεί να αξιοποιεί πόρους και δυνατότητες σε συνδυασμό με εκείνα του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανακάμψεως.

Βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού είναι :

  • Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φθάνει ακόμη και το 70% του προϋπολογισμού της. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο του 2016, που έφτανε έως και το 45%.
  • Το μέγιστο ποσόν της επιδοτήσεως θα φθάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση, δηλαδή διπλασιάζεται σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο που το πλαφόν της ενισχύσεως ήταν στα 5 εκατ. ευρώ.
  • Εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους νέους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Συνολικώς, θα υπάρχουν 12 καθεστώτα ενισχύσεων, από τα 8 που είναι σήμερα, σε κάθε θεματική να είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται η πράσινη μετάβαση και ο ενεργειακός μετασχηματισμός, η κυκλική οικονομία, η στρατηγική για την βιομηχανία (Industry 4.0), ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αύξηση της απασχολήσεως, η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η κοινωνική συνοχή. Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη εις το ανάλογο καθεστώς, δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Και σε αυτόν τον νόμο, όπως και στον προηγούμενο, θα υπάρξουν φοροαπαλλαγές για όσους προχωρούν σε επενδύσεις. Φοροαπαλλαγές οι οποίες θα δώσουν ουσιαστικό κίνητρο για την δημιουργία μεγάλων επενδύσεων.