Ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης, συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών, η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε σημαντική αύξηση και το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο διάστημα μεταξύ 28 Ιουνίου και 4 Ιουλίου ανήλθε στα €103,25/MWh, αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,03% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €144,64/MWh και στα €64,20/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (29/6), φτάνοντας τα €118,56/MWh.

   

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, πρόκειται για ιστορικά υψηλές τιμές στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού. Ο καύσωνας συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, αυξάνοντας τη ζήτηση ηλεκτρισμού και σε συνδυασμό με την περιορισμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ αλλά και τις υψηλές τιμές στα Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ευρώπης, οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς πήραν την ανιούσα. 

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 1,2 TWh (1.273 GWh), που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα εβδομαδιαίας ζήτησης που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 863 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.281 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (8 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 38 GWh (υψηλό 6 εβδομάδων), είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 21%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 267 GWh, σημειώνοντας άνοδο 23% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 78 GWh (-3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 591 GWh, καλύπτοντας το 46% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 117 GWh, κάλυψε το 9% της ζήτησης ηλεκτρισμού.