Ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης, συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών, η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κατέγραψε σημαντική αύξηση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 Ιουνίου και 27 Ιουνίου ανήλθε στα €99,25/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 25,51% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €139,93/MWh και στα €60,27/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (24/6), φτάνοντας τα €128,15/MWh.    

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, πρόκειται για ιστορικά υψηλές τιμές στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού. Για να συναντήσουμε παρόμοια επίπεδα τιμών, θα πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στον Ιανουάριο του 2017, όταν, λόγω της κρίσης φυσικού αερίου, οι τιμές είχαν εκτιναχθεί στα €94,34/MWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Ο καύσωνας εκτόξευσε τη ζήτηση ηλεκτρισμού και σε συνδυασμό με την άπνοια αλλά και τις υψηλές τιμές στα Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ευρώπης, οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς πήραν την ανιούσα. 

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 1,1 TWh (1.128 GWh), με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 1.379 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.145 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (17 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 31 GWh (χαμηλό 29 εβδομάδων), είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 19%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 216 GWh, σημειώνοντας πτώση 8% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 81 GWh (+36% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 580 GWh, καλύπτοντας το 51% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 78 GWh, κάλυψε το 7% της ζήτησης ηλεκτρισμού.