Μείωση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Μαΐου και 6 Ιουνίου ανήλθε στα €65,74/MWh, δηλαδή μειωμένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 5,10% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €92,83/MWh και στα €38,88/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (4/6), φτάνοντας τα €72,82/MWh.

   

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της θερμοκρασίας προκάλεσε μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως στη χαμηλή τάση), ασκώντας καθοδικές πιέσεις στις τιμές της προημερήσιας αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε και πάλι κάτω από τις 0,9 TWh (877 GWh), με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 230 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 900 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (23 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 35 GWh (χαμηλό 23 εβδομάδων), είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 28%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ  προσέγγισε τις 248 GWh, σημειώνοντας πτώση 2% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 8% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 66 GWh (+11% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 365 GWh, καλύπτοντας το 42% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 34 GWh, κάλυψε το 4% της ζήτησης ηλεκτρισμού.