Όπως προκύπτει από τελευταίες εκτιμήσεις τραπεζικών οργανισμών και οίκων χρηματοδοτικής αξιολόγησης το 2021 πρόκειται να είναι η χρονιά που θα απογειωθεί η αγορά των πράσινων ομολόγων, γνωστά ως Green Bonds. Τα ομόλογα αυτά έχουν αναδειχθεί τα τελευταία 8 χρόνια ως ένα δευτερεύον, αλλά ανερχόμενο, χρηματοδοτικό εργαλείο καθώς αυξάνετο το ενδιαφέρον επενδυτών και τραπεζών για τοποθετήσεις πάνω σε έργα ΑΠΕ και βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως με τις μεγάλες διαστάσεις που αρχίζει να λαμβάνει παγκοσμίως η αγορά για projects παραγωγής καθαρής ενέργειας,ιδίως μετά την Συμφωνία των Παρισίων το 2015, έχει αυξηθει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για την έκδοση "πράσινων" ομολογιών

Σύμφωνα με στοιχεία της Σουηδικής τράπεζας SEB το 2021 πρόκειται να εκδοθούν "πράσινα ομόλογα" που θα πλησιάσουν τα$ 500 δισεκ.,αρκετά υψηλότερης αξίας σε σχέση με το 2020 όπου για τους πρώτους 11 μήνες το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων έφθασε τα $ 270 δισεκ. (βλέπε γράφημα) Εάν επιβεβαιωθεί η ανωτέρω πρόβλεψη αυτό σημαίνει ότι εντός του 2021 τα "πράσινα ομόλογα" πρόκειται να συγκεντρώσουν τα μισά κεφάλαια από αυτά που προσέλκυσαν από την έναρξη τους στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Μπορεί οι εκτιμήσεις άλλων τραπεζών όπως της HSBC,που προβλέπει ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα προσελκύσουν τα "πράσινα ομολογα" εφέτος θα κυμανθούν στο επίπεδο των $310-$360 δισεκ., να είναι πλέον συντηρητικές όμως η πραγματικότητα είναι πως οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για την εδραίωση της αγοράς σε διεθνές επίπεδο.

Το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι επενδυτικές αλλά και οι εμπορικές τράπεζες για τα "πράσινα ομόλογα" οφείλεται εν μέρει στον ενδο-τραπεζικό αναταγωνισμό αφού αυτά προσφέρουν ένα γόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης σε επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών και εγγυημένων αποδόσεων. Παράλληλα η έκδοση "πράσινων ομολόγων" προσφέρει ένα κύρος και "περιβαλλοντικά ορθή" αναγνωρισιμότητα τόσο στον εκδότη όσο και στην εταιρεία που πρόκειται να πραγματοποιήσει την σχετική επένδυση.

Σε ότι αφορά τις πολύ θετικές εκτιμήσεις για την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς "πράσινων ομολόγων" εντός του 2021 αυτή οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως € 225 δισεκ. από τα € 750 δισεκ που θα δανειστεί από τις διεθνείς αγορές για την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery Fund), να προέλθουν από "πράσινες" ομολογίες, με τουλάχιστον το 1/3 του ποσού αυτού να εκδίδεται εντός του τρέχοντος έτους. Δεύτερον,στην επιστροφή των ΗΠΑ εντός του 2021 στην διεθνή Συνθήκη των Παρισίων, από την οποία ως γνωστόν απεχώρησαν επί προεδρίας Τραμπ. Η αναμενόμενη αυτή εξέλιξη εκτιμάται ότι θα έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην προώθηση έργων ΑΠΕ και γενικότερα εφαρμογών ενεργειακής αποδοτικότητας ενισχύοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες.