Τον Απρίλιο 2020, επεστράφη από τη ΔΕΠΑ στη ΔΕΗ καθαρό ποσό 44,8 εκατ. ευρώ πλέον τόκων 3,8 εκατ. ευρώ, λόγω αναδρομικής πιστωτικής αναθεώρησης των τιμών συμβάσεων πώλησης φυσικού αερίου για τα έτη 2012-2019,

όπως σημειώνει η στήλη "Χαμαιλέων της Αγοράς" του euro2day (Παρασκευή, 04/09).

Η εν λόγω αναθεώρηση προέκυψε κατόπιν απόφασης του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για τη σύμβαση BOTAS-ΔΕΠΑ, για την οποία η BOTAS έχει ασκήσει έφεση.