Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Ανακοίνωσε την Απόκτηση Αιολικού Πάρκου Αδειοδοτημένης Δυναμικότητας 40 MW.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Ανακοίνωσε την  Απόκτηση Αιολικού Πάρκου Αδειοδοτημένης Δυναμικότητας 40 MW.
energia.gr
Δευ, 10 Αυγούστου 2020 - 11:43

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός (1) αιολικού πάρκου συνολικής αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW ευρισκόμενου στη Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (100% θυγατρικής του ομίλου Motor Oil,)

 η οποία απέκτησε τις μετοχές της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ A.E.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ξεπερνάει τα 100 MW.